Ngăn chặn “Bệnh” lười đọc báo Đảng
EmailPrintAa
16:14 05/05/2020

Nhìn nhận vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ từng nhấn mạnh: Báo chí nước ta là một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Báo chí góp phần tích cực trong đấu tranh chống lại các thủ đoạn phá hoại tinh vi của thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vậy nên, đọc báo, tạp chí của Đảng, sách lý luận chính trị (LLCT) là việc làm được quy định rõ đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn vị quân đội, quân nhân; các cơ quan sự nghiệp và đối tượng hưởng lương sự nghiệp.

Hội Báo Xuân Kỷ Hợi-Đà Nẵng 2019 thu hút đông đảo người làm báo và công chúng trên địa bàn đến xem. Ảnh: qdnd.vn

Báo Đảng và báo chí của các cơ quan báo chí chính thống cùng sách LLCT là những kênh thông tin quan trọng hàng đầu chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội; góp phần nâng cao dân trí; động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, báo, tạp chí của Đảng, báo chí chính thống và sách LLCT được sử dụng làm tài liệu sinh hoạt quan trọng của các cấp ủy góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, đời sống văn hóa, tinh thần; giúp cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, kiên định và tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng, xây dựng phẩm chất đạo đức, có ý thức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chính vì tầm quan trọng như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức... nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, của Quân ủy Trung ương và sách LLCT. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết: “Cần phải xem báo Đảng”, ký tên C.B, đăng trên Báo Nhân Dân, số 197, ra ngày 24-6-1954, đã thẳng thắn phê bình căn bệnh lười đọc báo của không ít cán bộ: “Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm; nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc”. Vì thế, phải sửa chữa ngay khuyết điểm lười đọc báo: “Có những đồng chí mượn cớ quá bận việc, hoặc cớ này cớ khác mà không chú ý xem báo Đảng. Đó là che giấu bệnh lười, đó là một khuyết điểm to, cần phải sửa chữa ngay”. Bác mong muốn cán bộ, đảng viên cần thay đổi ngay: “Hồ Chủ tịch và nhiều đồng chí Trung ương cũng bận việc không kém các cán bộ khác, nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo. Đó là điều chúng ta phải học tập”.

Báo, tạp chí của Đảng; của các cơ quan báo chí chính thống là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân, vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân... thường xuyên đọc và làm theo là trách nhiệm, là nhiệm vụ. Ấy vậy, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc đọc để học tập, trong vòng một tháng, từ đầu tháng 4-2020 cho tới đầu tháng 5-2020, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 173-TB/TW và Chỉ thị 44 của Ban Bí thư để chấn chỉnh việc một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng, sách LLCT trong sinh hoạt Đảng và cuộc sống. Điều này cho thấy Đảng đã nhìn rõ nguyên nhân nhiều tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân, đảng viên, cán bộ còn yếu kém có một phần do không chịu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí, sách lý luận của Đảng, từ đó dẫn tới sa sút ý chí chiến đấu, dao động tư tưởng, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Để trở thành một người tốt, đảng viên tốt, trước hết không được mắc "bệnh" lười học tập, lười đọc. Và nhiệm vụ của cơ quan báo chí là phải chung tay ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này.

Nguồn: qdnd.vn


    Ý kiến bạn đọc