Phát huy vai trò của cộng tác viên dư luận xã hội
EmailPrintAa
14:40 04/08/2017

Sau 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 168-QĐ/TU, ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên dư luận xã hội, việc nắm thông tin và định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh ngày càng kịp thời, sâu sát và hiệu quả hơn.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Cộng tác viên dư luận xã hội  

Trong thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên (gồm 32 đồng chí ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh) đã tập trung nắm, phản ánh dư luận xã hội về các vấn đề như: Sự cố môi trường biển, nhất là việc một số phần tử phản động, cực đoan lợi dụng sự cố môi trường biển kích động bà con giáo dân tuần hành, biểu tình, khiếu kiện…; tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi ở khu dân cư, việc thu gom, xử lý rác thải; vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; bất cập trong việc triển khai dạy học theo mô hình trường học mới VNEN; tình hình sáp nhập thôn xóm ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới…

Trên cơ sở các báo cáo về tình hình dư luận xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xem xét, xử lý các vấn đề dư luận quan tâm: Huyện ủy Can Lộc đã kiểm tra, làm rõ vấn đề phát sinh sau sáp nhập thôn xóm tại xã Trung Lộc; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước; việc lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới để khai thác khoáng sản trái phép gây thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường tại huyện Can Lộc và một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh rà soát, xem xét hỗ trợ cho các đối tượng lặn biển sau sự cố môi trường biển. Huyện Nghi Xuân rà soát, đánh giá, giải quyết các vấn đề liên quan chất lượng giống lúa, lạc do các đơn vị cung ứng không thực hiện đúng cam kết... Kết quả chỉ đạo xử lý được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tuy vậy, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên công tác nắm dư luận xã hội; việc nắm dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, chưa đầy đủ, toàn diện; mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở chưa được xây dựng một cách đồng bộ (hiện nay mới chỉ có cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh)...

Đối với Hà Tĩnh, công tác nắm thông tin, dư luận xã hội trong tình hình hiện nay có vai trò quan trọng. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, các cộng tác viên dư luận xã hội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Hai là, kịp thời nắm thông tin, tâm tư, tình cảm các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trước các vấn đề lớn của quốc gia và của tỉnh báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ba là, thu thập và tổng hợp thông tin bảo đảm tính khách quan, chính xác. Tránh suy luận chủ quan của người tiếp nhận và xử lý thông tin, dẫn đến làm sai lệch thông tin; đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh và tham gia định hướng dư luận thông qua các thông tin chính thống được cung cấp.

Về nhiệm vụ trước mắt, các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm và phản ánh chính xác, đầy đủ các luồng dư luận nhân dân trong việc khắc phục sự cố môi trường biển và đề xuất các phương án nhằm ổn định tình hình, khôi phục sản xuất và đời sống; nắm tâm tư, tình cảm các tầng lớp nhân dân đối với các vấn đề chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; nắm, phản ánh dư luận đối với các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc