Tọa đàm khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”
EmailPrintAa
16:05 22/08/2017

Ngày 21/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”. Tham dự tọa đàm có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm.
 
Các đại biểu dự Tọa đàm  

Trước yều cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt là trong điều kiện Hà Tĩnh có sự phát triển nhanh và hội nhập sâu như hiện nay đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp đòi hỏi công tác tuyên giáo không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dự thảo đề tài khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển” gồm các chương: Cơ sở lý luận và yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển; Thực trạng công tác tuyên giáo; Quan điểm, mục tiêu, giải pháp đổi mới công tác tuyên giáo.

Để hoàn thiện đề tài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố; tổ chức điều tra, khảo sát tại các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh; tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo quy mô nhằm tham vấn những ý kiến góp ý tâm huyết của các ngành, địa phương, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các nhà khoa học để chỉnh sửa, bổ sung.

Phát biểu tham luận, các ý kiến đều thống nhất cho rằng, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, của Đảng bộ tỉnh nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình hình thế giới, khu vực có nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; sự bùng nổ của thông tin và thông tin đa chiều, nhất là sự nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội; tác động của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; nhiều vấn đề mới trong quá trình phát triển nóng của Hà Tĩnh đặt ra đòi hỏi phải có sự nghiên cứu lý luận để tổng kết thực tiễn... Công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên giáo của Đảng là nòng cốt. Do đó, khi nào huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khi đó, công tác tuyên giáo mới tạo được sức mạnh tổng hợp và hiệu quả to lớn.

Có ý kiến cho rằng công tác tư tưởng hiện nay cần một bản lĩnh vững vàng, phải bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, những người làm công tác tuyên giáo phải thực sự sắc bén, kịp thời, có tính chiến đấu cao, không ngừng học hỏi, biết lắng nghe để nâng cao nhận thức và tham mưu hiệu quả; dám nói, dám chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng; làm tốt công tác nắm dư luận đối với các lĩnh vực đời sống để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền. Đề tài cần làm rõ được các nội dung như: tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Một số ý kiến đặt ra vấn đề về cơ chế chính sách đãi ngộ đặc thù, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là việc thu hút những người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, có uy tín để bổ sung vào đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Hầu hết các ý kiến đánh giá đề tài rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, nếu được triển khai bài bản sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, tồn tại của công tác tuyên giáo trên địa bàn hiện nay. Do vậy, sau khi tham vấn nhiều kênh, bổ sung, hoàn thiện, thông qua đề tài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần xây dựng đề án, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về Công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc