TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
488-CTr/TU Chương trình hành động số 488-CTr/TU, ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
310/GM-UBND Giấy mời số 310/GM-UBND, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh dự làm việc với Bộ Xây dựng
23-KT/TW Kết luận số 23-KL/TW, ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020"
16-KH/BTGTU Kế hoạch số 16-KH/BTGTU, ngày 28/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012”
293/GM-UBND Giấy mời số 293/GM-UBND, ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Dự làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
21-KL/TW Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
22-KL/TW Kết luận số 22-KL/TW, ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
19-KL/TW Kết luận số 19-KT/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
289/GM-UBND Giấy mời số 289/GM-UBND, ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và đoàn công tác Trung ương Đoàn vào làm việc với UBND tỉnh để thống nhất chuẩn bị các điều kiện liên quan tổ chức một số hoạt động về Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2012 và Chương trình giao lưu hữu nghị 2 nước Việt - Lào
1489/CV-UBND Công văn số 1489/CV-UBND, ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về việc đăng ký sử dụng Mạng chuyên dùng
19/CT-UBND Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống hạn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân vụ Hè Thu năm 2012
1534-CV/VPTW/nb Công văn số 1534-CV/VPTW/nb, ngày 15/5/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng
270/GM-UBND Giấy mời số 270/GM-UBND, ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Dữ lễ ra mắt Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
36 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 36 -HD/BTGTW, ngày 15/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị
269/GM-UBND Giấy mời số 269/GM-UBND, ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh Bắc Quảng Bình
12/CÐ-UBND Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh về việc phòng trừ dịch hại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012
37-HD/BTGTU Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia; công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012
42/2012/NÐ-CP Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
18/QÐ-UBND Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
251/GM-UBND Giấy mới số 251/GM-UBND, ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tháng 5 năm 2012
252/GM-UBND Giấy mời số 252/GM-UBND, ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng
240/GM-UBND Giấy mời số 240/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Dự làm việc với UBMTTQ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
239/GM-UBND Giấy mời số 239/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường
241/GM-UBND Giấy mời số 241/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Họp về các chương trình, dự án phát triển các sản phẩm hàng hoá công nghệ chủ lực, công nghệ cao
35 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 35 -HD/BTGTU, ngày 26/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ học tập, quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”