TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
123/TB-UBND Thông báo số 123/TB-UBND, ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng công chức hành chính năm 2012
164/GM-UBND Giấy mời số 164/GM-UBND, ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh họp làm việc với Công ty du lịch sinh thái Bình Mỹ Sông Nghèn
163/GM-UBND Giấy mời số 163/GM-UBND, ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ
166/GM-UBND Giấy mời số 166/GM-UBND, ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh về việc đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Tùng Ảnh
156/GM-UBND Giấy mời số 156/GM-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh họp giao ban tuần và nghe báo cáo cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng
158/GM-UBND Giấy mời số 158/GM-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn QPPL về hộ tịch
159/GM-UBND Giấy mời số 159/GM-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản QPPL về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
160/GM-UBND Giấy mời số 160/GM-UBND, ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh làm việc với Hội Làm vườn
66-BC/TU Báo cáo số 66-BC/TU, ngày 03/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quý I năm 2012
151/GM-UBND Gíây mời số 151/GM-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh dự làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Chính sách Chiến lược về hợp tác xây dựng nông thôn mới
11/CT-UBND Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh về việc công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
15 - KH/BTGTU Kế hoạch số 15 - KH/BTGTU, ngày 29/03/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 26/03/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở
112 TB/UBND Thông báo số 112 TB/UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh về việc thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
149/GM-UBND Giấy mời số 149/GM-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh về việc hoãn chương trình làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban TVQH
10/CT-UBND Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
35 - KH/TU Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
32 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 32 - HD/BTGTU, ngày 27/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
847/QÐ-UBND Quyết định số 847/QĐ-UBND, ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức năm 2012 (Tuyển dụng chỉ tiêu, biên chế giao năm 2011 còn thiếu)
08/NQ-CP Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
31 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 31 - HD/BTGTU, ngày 26/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
146/GM-UBND Giấy mời số 146/GM-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh lịch đón và làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
147/GM-UBND Giấy mời số 147/GM-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh họp với các ngân hàng trên địa bàn
148/GM-UBND Giấy mời số 148/GM-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
145/GM-UBND Giấy mời số 145/GM- UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để xử lý các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, GPMB các Dự án Khu Kinh tế Vũng Áng
335 - QÐ/TU Quy định số 335 - QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ