Bảo tồn lễ hội truyền thống Lấp lỗ của dân tộc Chứt ở bản Rào Tre
EmailPrintAa
15:04 13/03/2020

Ngày 12/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-SVHTTDL về triển khai thực hiện bảo tồn lễ hội truyền thống Lấp lỗ của dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Người dân bản Rào Tre và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng sinh hoạt văn hóa

Đồng bào dân tộc Chứt di cư từ miền núi tỉnh Quảng Bình sang Hà Tĩnh, sau đó được tạo điều kiện định cư tại bản Rào Tre, xã Hương Liên. Bản Rào Tre có tổng diện tích đất tự nhiên gần 164 ha, trong đó có khoảng 2,7ha đất trồng lúa và 0,6ha đất trồng màu, 85,7 ha đất sản xuất lâm nghiệp, đất ở (gồm cả đất vườn) 75ha. Hiện nay, bản có 42 hộ với 149 nhân khẩu. Những năm qua, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã có các chính sách giúp dân bản phát triển kinh tế, văn hóa. Nhiều hình thức hoạt động được tổ chức nhằm huy động các nguồn lực, đầu tư hỗ trợ từ nhà nước và xã hội hóa các hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa cho đồng bào dân tộc ở đây, như: Tiến hành kiểm kê di tích, văn hóa phi vật thể của dân tộc Chứt; xây dựng nhà văn hóa…

Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm bảo tồn lễ hội truyền thống Lấp lỗ (còn gọi là Lễ gieo nương), thường được tổ chức tháng 7 âm lịch,  nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt; nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của người dân tộc Chứt; từng bước bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc Chứt trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Kế hoạch bao gồm xây dựng kịch bản chi tiết về lễ hội Lấp lỗ; lấy ý kiến của các chuyên gia về kịch bản chi tiết; tổ chức phục dựng lễ hội Lấp lỗ với phần nghi lễ và phần hội. Thời gian triển khai thực hiện bảo tồn lễ hội từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2020.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc