Chuẩn bị tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2019
EmailPrintAa
16:09 05/04/2019

Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Bạn đọc tại gian trưng bày trong Ngày sách năm 2018

Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xã hội học tập; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với sách và văn hóa đọc; xây dựng và và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội.; khẳng định vai trò, tầm quan trọng, tôn vinh giá trị của sách, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về giá trị to lớn của việc đọc sách, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện tư cách con người; tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi người trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá những cuốn sách hay. Việc triển khai các hoạt động của Ngày sách Việt Nam tại các cấp cơ sở; hệ thống trường học, thư viện công cộng; hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng an ninh, quốc phòng; các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể,… nhằm tạo hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn tỉnh.

Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2019 sẽ được tổ chức với các hoạt động, như: Khai mạc Ngày sách Việt Nam (dự kiến ngày 19/4/2019); tổ chức triển lãm, trưng bày, tôn vinh các cá nhân và trường học có thành tích trong việc xây dựng phát triển văn hóa đọc (từ ngày 18/4 đến ngày 20/4/2019); tọa đàm về Ngày sách (trước ngày 19/4/2019); tổ chức giao lưu văn nghệ (tối ngày 19/4/2019), xây dựng phóng sự về sách (trước ngày 18/4/2019)…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính, các địa phương… phối hợp tổ chức, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam năm 2019.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc