Chuyển biến trong xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại thị xã Hồng Lĩnh
EmailPrintAa
09:25 16/01/2019

Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ThU ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh “về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”, phong trào xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã có sự chuyển biến rõ nét, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thứ 2, bên trái) và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2018

N hận thức của mỗi hộ gia đình và người dân được nâng lên, nhất là trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện các quy định của địa phương theo hương ước đề ra. Việc xây dựng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất được quan tâm. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 80%, nhà văn hóa đạt chuẩn trên 90%; số thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 67,3%, có thêm 06 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị... Thị xã đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp số tiền 12.080 triệu đồng để xây dựng các di tích, thiết chế văn hóa, cụm pa-nô, áp phích tuyên truyền, đạt 208% kế hoạch huy động nguồn lực cả giai đoạn 2017 - 2020.

Thi đấu bóng chuyền hơi

Các phường, xã đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không thả rông gia súc; cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 52/52 thôn, tổ dân phố đã bổ sung, sửa đổi hương ước. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung chỉnh trang khuôn viên, xây dựng công sở văn minh, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy định, có thái độ, lịch sự, hòa nhã, thân thiện với nhân dân...

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các nội dung đã ký cam kết; một số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang còn vi phạm các quy định trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tình trạng vi phạm các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trật tự đô thị có lúc còn diễn ra; việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa công sở, văn hóa giao thông, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa học đường, văn hóa giao tiếp chưa được triển khai...

Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ThU là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, Thị ủy Hồng Lĩnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” gắn với phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và của địa phương. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với việc kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thống phù hợp với đời sống hiện đại. Phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn trong xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đối với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong bảo đảm trật tự và văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn.

Lê Hồng Hạnh - Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc