Đầu tư bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre
EmailPrintAa
14:55 25/10/2018

Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 6454/UBND-NL¬3 đồng ý, chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Đường vào bản Rào Tre (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Chứt; nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quy mô đầu tư của dự án bao gồm xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (bao gồm nội thất trang thiết bị, khánh tiết, hiện vật, tranh ảnh… về văn hóa truyển thống dân tộc Chứt), nhà vệ sinh chung và các hạng mục phụ trợ khác. Bên cạnh đó, dự án sẽ tiến hành khôi phục, bảo tồn các lễ hội truyền thống như lễ Ăn cơm mới (Chăm - cha - bới), Lấp lỗ (Lễ lấp pùm); bảo tồn trang phục truyền thống; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Chứt qua việc mở lớp dạy tiếng, chữ, dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề truyền thống; chính sách hỗ trợ các nghệ nhân và hỗ trợ sưu tầm phục dựng các nhạc cụ truyền thống; nghiên cứu, tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về vấn đề hôn nhân cận huyết. Kinh phí đầu tư dự án dự kiến khoảng 06 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn chi sự nghiệp ngành văn hóa.

Bản Rào Tre hiện có 41 hộ dân với 147 nhân khẩu dân tộc Chứt. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đời sống đồng bào từng bước ổn định nhờ việc sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng; con em đến tuổi đều được đi học. Ngày 03/9/2014, Ủy ban  nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt. Việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre sẽ tạo điều kiện để nâng đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nguyễn Thị Nga, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc