Đẩy mạnh xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
EmailPrintAa
15:18 09/08/2019

Hiện nay, toàn tỉnh có 21 phường và 12 thị trấn, trong đó, 10 phường thuộc thành phố Hà Tĩnh, 05 phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh, 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh. Thời gian qua, các địa phương đã triển khai xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuyến phố Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo xây dựng các tuyến phố văn minh, thực hiện chỉnh trang đô thị, giải phóng hành lang vỉa hè, tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định; lắp các camera giám sát tại các tổ dân phố, các tuyến đường trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Các phường, thị trấn đã đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cơ bản đúng theo quy định. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, hầu hết các tổ dân phố đều có câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 60 tuyến phố văn minh (thành phố Hà Tĩnh có 34 tuyến phố, thị xã Kỳ Anh có 22 tuyến phố, thị xã Hồng Lĩnh có 04 tuyến phố) các địa phương còn lại đang trong quá trình triển khai; có 05 phường thuộc thành phố Hà Tĩnh đạt chuẩn phường văn minh đô thị, bao gồm các phường: Nam Hà, Bắc Hà, Trần Phú, Nguyễn Du, Tân Giang.

Tuy nhiên, việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị còn nhiều khó khăn. Công tác quy hoạch ở các phường, thị trấn còn bất cập. Nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, công trình vui chơi giải trí công cộng, tiêu thoát nước, xử lý chất thải. Ở một số địa phương, sự vào cuộc của người dân còn hạn chế, chưa trở thành phong trào thường xuyên.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, các địa phương cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân hưởng ứng và có ý thức tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí; nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nghiên cứu xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tương tự như chính sách xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc