Hà Tĩnh đề nghị xét tặng 01 “Nghệ nhân nhân dân”, 08 “Nghệ nhân ưu tú”
EmailPrintAa
15:13 28/11/2017

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức họp, bỏ phiếu bầu chọn 09 cá nhân đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”.
 
Các đại biểu dự họp  

Triển khai thực hiện theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản phi vật thể; Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương, sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, tổ chức lấy kiến cơ sở, tổng hợp danh sách, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”. Trong đợt này, Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã nhận được 23 hồ sơ, gồm 06 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân ưu tú”.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho ông Trần Khánh Cẩm (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh); xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho ông Trần Minh Chính (xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà), bà Nguyễn Thị Duyễn (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh), ông Trương Quốc Đính (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà), ông Nguyễn Viết Hoài (phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), ông Nguyễn Tiến Khởi (xã Phú Gia, huyện Hương Khê), ông Phạm Thế Nhuần (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), bà Trần Thị Phượng (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), ông Hồ Đức Trung (xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà). Trong đó, bà Trần Thị Phượng nắm giữ loại hình trò Kiều, lẩy Kiều và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; các cá nhân còn lại nắm giữ di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân góp phần tôn vinh, khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Nguyễn Thị Ái Vân - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc