Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Tọa đàm về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo và khuyến học, khuyến tài
EmailPrintAa
20:27 09/05/2024

Hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20240), sáng ngày 09/5/2024, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Tọa đàm “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào mục tiêu đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt và phát huy truyền thống trong công tác khuyến học, khuyến tài 25 năm qua ở Hà Tĩnh”.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh.

Có 10 đại biểu phát biểu tham luận và nhiều đại biểu gửi tham luận bằng văn bản; tập trung đi sâu phât tích nội dung, giá trị lịch sử và thời đại, khẳng định tư duy, tầm nhìn, trí tuệ của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo con người, từ đó vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến học, khuyến tài sử dụng con người ở Hà Tĩnh. Trong đó có tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với chủ đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục và Đào tạo”; tham luận của ông Hội Khuyến học tỉnh với chủ đề Hội Khuyến học vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phát triển sự nghiệp trồng người ở Hà Tĩnh trong 25 năm qua”; tham luận của đồng chí Nguyễn Trọng Tứ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Trần Phú theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; tham luận của ông Trần Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh với chủ đề: “Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến học và học tâp suốt đời”; tham luận của đồng chí Thái Văn Sinh, Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh với chủ đề “Các quyết định c hính sách nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục & đào tạo và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội đồng nhân dân tỉnh”…

Các đại biểu dự Tọa đàm

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao việc Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm và nội dung các tham luận nhìn chung thiết thực, phù hợp với tình hình hình nay, khi cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những nội dung tại buổi tọa đàm góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học nắm thông tin, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Hội.

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đánh giá các tham luận thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm đặc biệt đối với công tác công tác giáo dục nói chung, công tác vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt và công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tâp ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Ban Thường vụ Hội sẽ tổ chức nghiên cứu để tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh các chủ trương, giải pháp phù hợp về xây dựng nền giáo dục cũng như Hội Khuyến học ngày càng phát triển và thực hiện tốt tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, đội ngũ lao động tốt và công dân tốt.

Dương Trí Thức (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc