Huyện Đức Thọ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài
EmailPrintAa
20:06 13/07/2022

Đức Thọ là địa phương có truyền thống hiếu học, học giỏi với làng khoa bảng Đông Thái và nhiều dòng họ nổi tiếng như Phan Đình, Lê Văn, Hoàng Xuân... Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm hỏi, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại xã Lâm Trung Thủy

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 19/11/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 738-CV/HU, ngày 27/4/2022 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo Hội Khuyến học huyện chủ động phối hợp với các ban, phòng, ngành, đoàn thể và các trường học trên địa bàn toàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Nhờ vậy, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cơ quan, địa phương, đơn vị và Nhân dân quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao, tạo động lực, sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi của mỗi giáo viên, học sinh trong phong trào học tập.

Huyện Đức Thọ phối hợp với Quỹ xã hội Phan Anh trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khuyến học, Hội Khuyến học huyện đã chủ động chủ trì, phối hợp nhân rộng các mô hình học tập; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo... từ đó, tạo phong trào sâu rộng trong Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác khuyến học. Đến nay, toàn huyện có 27.077 hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 89,93%; 611 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 142 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập; 80/88 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, chiếm 91%. Hằng năm, các cấp hội, Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, dòng họ đã tổ chức gặp mặt tuyên dương con cháu có thành tích cao trong học tập nhằm động viên, khích lệ, tạo phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện; đặc biệt là phối hợp với Quỹ xã hội Phan Anh hỗ trợ cho 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (các cấp học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông) mỗi học sinh 2 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến học vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa đầy đủ; phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa mạnh; hoạt động của nhiều trung tâm học tập cộng đồng chưa thực sự hiệu quả...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới hình thức hoạt động của Hội Khuyến học các cấp; tăng cường công tác xã hội hóa khuyến học, khuyến tài, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc