Huyện Thạch Hà thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
EmailPrintAa
15:16 02/05/2019

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thạch Hà đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương hoàn thành nhiều công trình văn hóa ý nghĩa.

Nhà văn hóa thôn Phúc, xã Thạch Tiến

Năm 2018, toàn huyện đã nâng cấp, xây mới 06 nhà văn hóa, 08 sân thể thao và các hạng mục phụ trợ, 08 khu vui chơi giải trí của các xã; xây mới 11 nhà văn hóa, nâng cấp 23 nhà văn hóa, 34 sân thể thao của các thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 27 nhà văn hóa, sân thể thao xã cơ bản đạt chuẩn, 24 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, 30/30 xã đạt tiêu chí văn hóa, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có nhà văn hóa, khu thể thao để sinh hoạt hội họp và hoạt động văn nghệ, thể thao, trong đó có trên 90% nhà văn hóa đủ diện tích theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các phòng, ngành chức năng và các địa phương đang tiếp tục tham mưu, chỉ đạo để phấn đấu hết năm 2019, 100% số thôn trên địa bàn có khu trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn.

Khu vui chơi trẻ em thôn Vĩnh Mới xã Thạch Tiến

Trong số các địa phương, Thạch Tiến là xã đã đạt được những kết quả tích cực. Xã có chính sách hỗ trợ các thôn từ 200-400 triệu đồng để tu sửa hoặc xây mới. Kinh phí còn lại, các thôn huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân. Theo hướng dẫn của các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã tổ chức thiết kế mẫu, sau đó các thôn bàn phương án triển khai, thuê nhân công tại chỗ và huy động nhân dân, phát huy vai trò của ban giám sát cộng đồng để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình triển khai xây dựng. Các thôn đã huy động sự đóng góp của con em xa quê, doanh nghiệp để đầu tư trang thiết bị như loa máy, bàn ghế, trồng cây trong khuôn viên và các vật dụng khác. Từ năm 2012 đến nay, xã Thạch Tiến đã xây mới và sửa chữa 06 nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới với số tiền từ ngân sách cấp gần 02 tỷ đồng. Xã cũng đã đầu tư xây mới sân thể thao xã; nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm liệt sỹ; hỗ trợ các thôn một phần kinh phí, huy động nhân dân đóng góp ngày công để làm mới, tu sửa 06 sân thể thao thôn và bổ sung trang thiết bị, đồ dùng nhà văn hóa các thôn.

Hiện nay, toàn huyện vẫn còn 03 nhà văn hóa xã, 03 sân thể thao xã, 12 nhà văn hóa thôn, 12 sân thể thao thôn chưa đạt chuẩn... Khối lượng công việc và nguồn lực đầu tư lớn, do vậy cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc