Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hương Khê
EmailPrintAa
14:04 30/01/2020

Hương Khê có 04 bản dân tộc thiểu số, với 274 hộ, 956 nhân khẩu, trong đó: Bản Rào Tre, xã Hương Liên 43 hộ, 150 khẩu; bản Giàng II, xã Hương Vĩnh 15 hộ 48 khẩu, bản Phú Lâm, xã Phú Gia 65 hộ, 242 khẩu, bản Lòi Sim xã Hương Trạch 151 hộ, 516 khẩu. Tổng số đảng viên người dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn là 16 đồng chí.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và nhà tài trợ phối hợp hỗ trợ người dân bản Rào Tre đón Tết

Hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ven rừng thuộc địa bàn các xã khó khăn, biên giới; diện tích đất canh tác ít, sản xuất lương thực  không đủ ăn nên chủ yếu dựa vào trợ cấp của nhà nước; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội yếu kém. Cùng với đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc nơi đây đang ngày càng mai một; tình trạng mù chữ và hôn nhân cận huyết dẫn đến bệnh tật, suy thoái giống nòi.

Thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển đồng bào dân tộc Chứt đã được triển khai... Đến nay, đồng bào khai hoang, cải tạo mở rộng được 80 ha (gồm đất ở và đất sản xuất, tăng 77,5 ha so với năm 2014); cơ bản xóa nhà tranh tre tạm bợ; hỗ trợ làm mới 15 nhà, sửa chữa 20 nhà; đầu tư nâng cấp bê tông hóa 2,7km đường giao thông; xây dựng trạm biến áp và đường điện hạ thế cung cấp điện thắp sáng; cung cấp nước sinh hoạt, kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất,... với tổng nguồn đầu tư từ ngân sách và nguồn xã hội hóa trên 46 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ người dân tộc Chứt kết hôn với người Kinh 30 triệu đồng đã góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng dân số.

Người dân bản Rào Tre sinh hoạt văn nghệ

Bản Rào Tre hiện có 43 hộ, 150 nhân khẩu (tăng 6 hộ, 17 nhân khẩu so với năm 2014); hình thành 01 chi bộ đảng với 06 đảng viên; bản có 01 đồng chí tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân bản ngày càng nâng cao, từng bước vươn lên thoát nghèo; số lượng giáo viên giảng dạy cho học sinh mầm non, tiểu học tăng; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học tại các trường đóng trên địa bàn huyện, được bố trí ăn, nghỉ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước; tình trạng hôn nhân cận huyết thống cơ bản được kiểm soát; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao những ngày lễ, tết của bà con dân bản như: Tết Lấp lỗ, Tết Chăm cha bới, Ngày đại đoàn kết toàn dân... được tổ chức, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong các thôn, xã. Huyện Hương Khê hiện đang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện Dự án Bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc Chứt tại chân núi Cà Đay, bản Rào Tre, xã Hương Liên, với tổng mức đầu tư gần 6,0 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hương Khê thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; đời sống, sản xuất của người dân tộc thiểu số còn hết sức khó khăn, hầu hết đồng bào tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo cơ hội cho đồng bào tiếp cận các chính sách trợ giúp về đất đai, tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm; hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm công tác giáo dục, đào tạo; chăm sóc y tế cho bà con dân tộc, nâng cao chất lượng dân số; tăng c­ường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với các đồn biên phòng, bà con dân bản; tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, vùng dân tộc; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, giao lưu kết nghĩa, đỡ đầu bà con dân bản; làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và đồng bào dân tộc Chứt nói riêng.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc