Phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6
EmailPrintAa
15:58 25/06/2020

Sáng ngày 25/6/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Chương trình văn nghệ tại Lễ phát động

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” thông qua các thông điệp truyền thông như: Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; ông bà, cha mẹ mẫu mực - con cháu thảo hiền; tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình...

Đồng chí Lê Thị Loan phát biểu

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh. Là cơ quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, hướng dẫn và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình. Nhân ngày Gia đình năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, chung tay, góp sức xây dựng các gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đọc lời hưởng ứng quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình trong hội viên hội phụ nữ và toàn thể Nhân dân.

Sau buổi lễ, có khoảng hơn 550 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, hội viên các tổ chức, đoàn viên thanh niên huyện và 17 xã, thị trấn đã tham gia diễu hành theo một số tuyến đường chính để tuyên truyền cho ngày Gia đình.

Nguyễn Thị Nga (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


    Ý kiến bạn đọc