Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2019
EmailPrintAa
16:36 17/01/2019

Sáng ngày 15/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong năm 2018, các nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Sở đã tổ chức 127 buổi tuyên truyền lưu động, tổ chức 87 buổi chiếu phim, tuần phim tuyên truyền và phục vụ nhân dân; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng 12 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, phân bổ kinh phí chống xuống cấp các di tích lịch sử được xếp hạng. Các di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được bảo tồn phát huy: “Hoàng hoa sứ trình đồ” được công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO; tổ chức thành công Liên hoan Dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An, Liên hoan Ca trù toàn quốc… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Năm 2018, toàn tỉnh có 593 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 321.448/372.162 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,37%; 1.862/2.115 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 88,04%. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII với 12 môn thi đấu, trao 63 bộ huy chương cho các vận động viên đạt giải. Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tại đấu trường trong nước và quốc tế. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc: Tổng lượng khách đạt khoảng 1.6 triệu lượt (tăng 165% so với cùng kỳ năm 2017). Công tác gia đình được chú trọng, toàn tỉnh xây dựng thêm 03 mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Ngân sách nhà nước đầu tư và thực hiện xã hội hóa cho công tác tu bổ di tích, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số địa phương vẫn còn mang tính hình thức. Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch vẫn còn thấp so với các tỉnh trong khu vực...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2019: Hoàn thành và trình phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn, bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cấp, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ nhằm thu hút khách du lịch, đặc biệt tại các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa tâm linh, các khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nghi Xuân, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh cho Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du; trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh cho 23 tập thể và cá nhân xuất sắc.

Nguyễn Thị Nga, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc