Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2019
EmailPrintAa
15:37 27/02/2019

Chiều ngày 26/02/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 16 cơ quan, ngành, đoàn thể đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Bùi Xuân Thập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thường niên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh. Qua một năm, công tác phối hợp đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn, như Lễ đón Bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” được UNESCO ghi danh vào Di sản tư liệu Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Liên hoan Dân ca ví giặm liên tỉnh, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018, Hội thi “Tìm hiểu kiến thức giáo dục đời sống gia đình”, Hội thi Duyên dáng du lịch Hà Tĩnh 2018; tập huấn, hội thảo về văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018, Giải Bóng chuyền quốc tế VTV Cup.

Tuy vậy, một số nội dung công việc không thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bình xét “ Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” nhiều nơi chất lượng chưa cao; triển khai thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL về xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL về xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị còn hạn chế. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vi phạm trên các lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, quảng cáo du lịch kết quả còn hạn chế…

Năm 2019, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Cù Huy Cận; tổ chức các giải thể thao giữa các ngành, cơ quan, đoàn thể; tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị thế của ngành du lịch; tổ chức các hoạt động nhân Ngày “Quốc tế hạnh phúc" 20/3, Ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6; chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các câu lạc bộ về gia đình.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc