Tỉnh Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ người nghèo
EmailPrintAa
10:47 24/02/2020

Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg, ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2019, phong trào “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang tặng quà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách xã Quang Thọ (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Các địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo; lồng ghép, gắn các nội dung thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày cả nước vì người nghèo (17/10)”. Trong năm 2019, các sở, ngành cấp tỉnh đã tổ chức 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ cơ sở; trang bị phương tiện phục vụ thông tin cổ động cho 03 huyện Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà. Các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào.

Các ngành chức năng, các địa phương đã hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, tổng doanh số cho vay tính đến nay đạt hơn 4.640 tỷ đồng với 31.138 lượt hộ vay; hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo mà không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng, người có công với cách mạng sống trong hộ nghèo; hỗ trợ, cứu trợ kịp thời cho những người nghèo gặp rủi ro đột xuất, thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ trợ 80 tivi cho các hộ nghèo trên địa bàn 03 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo địa phương tặng quà cho ông Nguyễn Hữu Thân, cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Công tác xã hội hóa trong giảm nghèo được triển khai và đạt kết quả tích cực. Tiêu biểu là Tập Đoàn Vingroup hỗ trợ 734 nhà ở cho hộ nghèo tổng kinh phí 44,47 tỷ đồng; hỗ trợ về thu nhập hàng tháng cho 6.803 đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội với số tiền 2,65 tỷ đồng/tháng (31,78 tỷ đồng/năm). Năm 2019, toàn tỉnh vận động được 23,692 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; vận động các nguồn thực hiện an sinh xã hội 282,587 tỷ đồng. Nhờ vậy, đã hỗ trợ làm mới 521 nhà trị giá 17 tỷ và sửa chữa 138 nhà trị giá 1,1 tỷ đồng cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 98 hộ nghèo với số tiền 1,047 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh cho 224 người trị giá 232,7 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi với 537 lượt học sinh, số tiền 340 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà Tết Nguyên đán 9.701 suất, tổng trị giá 4,959 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho hộ nghèo xã Thạch Lạc

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 17.352  hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,53%, giảm 2,39% so với năm 2018; số hộ cận nghèo 19.374 hộ, chiếm tỷ lệ 5,06%, giảm 1,51% so với năm 2018.

Tuy nhiên, thực hiện phong trào hỗ trợ người nghèo vẫn còn một số hạn chế: Một số ngành, tổ chức đoàn thể có lúc chưa thật sự quan tâm tham gia phong trào chung tay vì người nghèo. Điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, của doanh nghiệp có nhiều khó khăn nên việc kêu gọi, huy động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo có phần hạn chế; việc hỗ trợ đôi khi còn mang tính đột xuất, trước mắt, chưa có tính bền vững, tác động hiệu quả lâu dài. Việc tuyên truyền, hỗ trợ chưa làm thay đổi được ý thức tự vươn lên thoát nghèo của một số hộ nghèo.

Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể xem xét tập trung thực hiện một số giải pháp, như:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ hai, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo, trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; nêu gương, động viên khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; đồng thời phê phán những trường hợp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên, không muốn thoát nghèo.

Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách giảm nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phong trào thi đua vì người nghèo.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và sự tham gia hỗ trợ nguồn lực có hiệu quả của các doanh nghiệp trong phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tin rằng công tác giảm nghèo của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đặng Ngọc Bảo - Đặng Công Nam


    Ý kiến bạn đọc