Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình
EmailPrintAa
16:41 27/06/2019

Sáng ngày 25/6/2019, hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận thống nhất đánh giá: Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương đã quan tâm thực hiện công tác gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình, chủ trì, phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, xuất bản 02 cuốn sách “Một số văn bản về công tác gia đình” và “Một số văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình” cấp phát cho cán bộ làm công tác gia đình của 262 xã, phường, thị trấn và 2.109 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã xây dựng được mạng lưới 2.115 cộng tác viên gia đình thôn, tổ dân phố. Một số địa phương đã chi phụ cấp cho cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình phụ trách công tác gia đình đối với thôn loại 1 là hưởng hệ số 0,6; thôn loại 2 hưởng hệ số 0,55; thôn loại 3 hưởng hệ số 0,5. Nhìn chung, đội ngũ cộng tác viên gia đình đã tích cực hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác gia đình.

Tuy vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; một số cộng tác viên gia đình thôn, tổ dân phố chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nên triển khai công việc còn hạn chế. Mức phụ cấp thấp (50.000 đồng/người/tháng) chưa khích lệ được tinh thần làm việc của cộng tác viên gia đình.

Kết luận hội nghị, thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục có những giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các chương trình, kế hoạch do Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; hướng dẫn thu thập bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, đặc biệt các kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cộng tác viên gia đình có cách làm hay, hoạt động tích cực, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Nguyễn Thị Nga - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc