Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
EmailPrintAa
08:50 17/05/2024

Ngày 16-5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thảo được tổ chức với điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

40 tham luận gửi về Ban tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phân tích những giá trị cốt lõi về hình mẫu thanh niên Việt Nam từ quan điểm của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khẳng định đây là một bộ phận quan trọng góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá những đặc điểm kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra, đòi hỏi cần xây dựng những “con người mới xã hội chủ nghĩa” vừa phải kế thừa được những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời phát huy những giá trị của thời đại mới.

Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam.

Hội thảo cũng khuyến nghị, đề xuất nhiều giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh vai trò tự thân hết sức quan trọng của thanh niên.

Mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa. Phải vận dụng các phương pháp tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình; đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, những nội dung của hội thảo là chất liệu quý giá đối với tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời là chất liệu để các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, xác lập hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực đạo đức trong thời đại mới.

Ban tổ chức hội thảo sẽ hoàn thiện nội dung, tài liệu, gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng và tiếp thu nghiên cứu để xác lập các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nguồn: KHÁNH MINH/qdnd.vn

(https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xay-dung-gia-tri-hinh-mau-thanh-nien-viet-nam-thoi-ky-moi-777155)


    Ý kiến bạn đọc