Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc về công tác bầu cử
EmailPrintAa
16:57 12/05/2021

Cùng với việc tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần cảnh giác, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về công tác bầu cử.

Ảnh minh họa: Điểm bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Hợp Bình, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang

Các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị đã và đang tìm cách xuyên tạc, đưa những thông sai lệch, bình luận, đánh giá phiến diện, quy chụp, lái dư luận theo mưu đồ đen tối, nhằm thực hiện âm mưu phá hoại bầu cử, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta, làm mất ổn định tình hình chính trị - xã hội.

Một trong những nội dung mà các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị hướng tới đó là: Xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, cho rằng việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp chỉ là nghĩa vụ chứ không phải là quyền lợi của Nhân dân; bầu cử Quốc hội là gây tốn tiền của Nhân dân; bịa đặt, dựng chuyện để bôi nhọ, hạ uy tín một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử; lợi dụng Internet, mạng xã hội để phát tán tài liệu có nội dung kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thành lập các tài khoản mạng xã hội, các trang Fanpage như: “Quochoivn.org”, “Thongtinquochoi.org”, “Bầu cử Quốc hội - Việt Nam dân chủ 2021”... nhằm lôi kéo thành viên tham gia ứng cử.

So với những lần bầu cử trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài và cơ hội chính trị trong nước thời gian gần đây có diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc hơn. Những đối tượng phản động, cơ hội chính trị cùng với những luận điệu xuyên tạc về công tác bầu cử được một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước liên tục đăng tải hòng làm nhiễu loạn thông tin, gây dư luận tiêu cực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế cho thấy, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đã và đang được các cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, minh bạch, chặt chẽ, bảo đảm công bằng, đúng pháp luật.

Tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã được triển khai bài bản theo từng giai đoạn, hiện nay đang là giai đoạn tuyên truyền cao điểm cho cuộc bầu cử. Các địa phương, đơn vị tích cực thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử; tuyên truyền về những quy định liên quan đến bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử để cử tri hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng, đồng thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra thành công, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nhận diện được bản chất và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, từ đó chủ động phát hiện và đấu tranh, phản biện với các thông tin sai trái, xuyên tạc về công tác bầu cử; kiên quyết lên án, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những phần tử phá hoại, chống đối. Mỗi cử tri cần chủ động sàng lọc, tiếp nhận những thông tin hữu ích, chính thống và tỉnh táo khi tiếp xúc với các thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận những bài viết từ những tài khoản, trang web, blog có nội dung xuyên tạc về công tác bầu cử.

Nguyễn Thái Hà  (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc