Ứng cử viên Hà Văn Trọng: Thực hiện tốt vai trò cầu nối giứa Nhân dân với HĐND tỉnh, chính quyền các cấp
EmailPrintAa
10:01 18/05/2021

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Hà Văn Trọng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử huyện Thạch Hà)

Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân là tôn chỉ trước hết và trên hết của tôi khi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể là:

1. Phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh và của huyện Thạch Hà. Theo dõi việc tiếp nhận, xử lý và tham gia xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của Nhân dân. Tập trung đôn đốc giải quyết dứt điểm các tồn đọng của các nhiệm kỳ trước (về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo, đầu tư hạ tầng…).

Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với HĐND tỉnh và các cơ quan chính quyền các cấp. Thường xuyên, chủ động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của Nhân dân bằng nhiều hình thức; dành nhiều thời gian về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của Nhân dân; từ đó phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm để đề ra các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà để đánh giá kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 46-CT/TU ngày 7/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 3/3/2021).

2. Với kiến thức ngành được đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn quá trình công tác, tôi sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm và phát huy đầy đủ vai trò người đại biểu dân cử vào các hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đặc biệt là trong việc đề xuất và tham gia ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ chế hỗ trợ Nhân dân, doanh nghiệp… Cùng Nhân dân theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách này phải đến được người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và phát huy được hiệu quả thực sự trong thực tiễn.

3. Với cương vị là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, tôi sẽ tham gia tích cực để cụ thể hóa, hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các cơ chế, chính sách áp dụng vào cuộc sống. Sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh thành tỉnh khá của cả nước.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Trọng đi kiểm tra, chỉ đạo một số nội dung trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thạch Hà. Ảnh: Thúy Quỳnh

Với vai trò là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tôi sẽ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, biện pháp để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, chống các tiêu cực, đặc biệt là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống, xa rời quần chúng; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là những vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo xem xét, giải quyết các tố cáo, khiếu nại, phản ánh chính đáng của Nhân dân. Kiên quyết không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; “trên nhẹ, dưới nặng”, không để bỏ lọt tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

4. Tôi sẽ cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Thạch Hà nghiên cứu, bàn các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, sẽ kết nối, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, các sở, ban, ngành đối với huyện; tích cực tham mưu, đề xuất để HĐND tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh có các cơ chế, chính sách hợp lý giúp Thạch Hà giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

5. Tôi sẽ không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân; luôn giữ vững và rèn luyện đạo đức phẩm chất của người đại biểu dân cử; gương mẫu thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể lãnh đạo, trong Đảng và Nhân dân; tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, sâu sát đến từng thôn/xóm và người dân.

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/chinh-tri/thuc-hien-tot-vai-tro-cau-noi-giua-nhan-dan-voi-hdnd-tinh-chinh-quyen-cac-cap/211518.htm)


    Ý kiến bạn đọc