Ứng cử viên Lê Minh Hưng: Cống hiến hết mình, cùng hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh đưa tỉnh nhà phát triển bền vững
EmailPrintAa
10:36 18/05/2021

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang)

Là người con quê hương Hương Sơn, được Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu về ứng cử ĐBQH khóa XV tại quê nhà Hà Tĩnh, tôi thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn của người ĐBQH trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương. Với trách nhiệm được phân công và với tình cảm của người con quê hương, tôi xin báo cáo những nội dung chủ yếu về chương trình hành động của mình nếu được bầu là ĐBQH khóa XV như sau:

Một là: Xác định rõ vai trò và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân tại nơi ứng cử và trong phạm vi cả nước. Là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, tôi sẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Sắp xếp công việc để có nhiều cơ hội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa phương, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để chủ động tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ bàn, quyết định các chủ trương, đường lối, chính sách trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đưa tiếng nói của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Hai là: Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. Tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào các chức năng của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tích cực tham gia góp ý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

Chủ động tham gia công tác giám sát để các văn bản quy phạm pháp luật được thực thi hiệu quả trên thực tế; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với trách nhiệm là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tôi sẽ cùng các cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, cá nhân tôi và Văn phòng Trung ương sẽ nỗ lực tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra những biện pháp kịp thời để vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo tiền đề, điều kiện để đất nước tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Ba là: Nỗ lực làm hết sức mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân Hà Tĩnh đề xuất các chính sách phát triển KT-XH, QP-AN phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhà; kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp, QPAN được giữ vững, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Là cán bộ, đảng viên, tôi luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Tôi tâm nguyện dù bất cứ cương vị nào cũng luôn rèn luyện bản thân, làm việc hết sức mình, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/chinh-tri/cong-hien-het-minh-cung-he-thong-chinh-tri-va-nhan-dan-ha-tinh-dua-tinh-nha-phat-trien-ben-vung/211644.htm)


    Ý kiến bạn đọc