Ứng cử viên Võ Hồng Hải: Tâm huyết lắng nghe nguyện vọng cử tri, tham mưu những quyết sách phù hợp thực tiễn địa phương
EmailPrintAa
10:23 18/05/2021

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Võ Hồng Hải Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 9 - huyện Nghi Xuân)

Là đại biểu HĐND tỉnh suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua, lại từng có thời gian làm đại biểu chuyên trách, giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh từ năm 2016 - 2019 nên tôi ý thức rất rõ về vinh dự cũng như trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Tôi luôn trăn trở, làm thế nào để thực sự nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; làm thế nào để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự lễ phát động trồng cây tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. Ảnh tư liệu

Nếu được tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi xin hứa sẽ cùng các đại biểu dân cử tích cực đề xuất, góp ý, tham mưu và tham gia quyết định để HĐND tỉnh kịp thời ban hành những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

“Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Đồng thời chủ động dành thời gian thích đáng để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những hiến kế của Nhân dân để tổng hợp tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền; tham gia các hoạt động giám sát của đại biểu HĐND theo luật định.

Với cá nhân tôi, Nghi Xuân là quê hương thứ hai nơi gia đình đã từng sinh sống gần 30 năm. Lần này, rất vinh dự được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công về ứng cử tại nơi mình đã lớn lên, được nuôi dưỡng, trưởng thành, trên cương vị của một Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Nghi Xuân, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và bổn phận của mình.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng di tích lịch sử tại đình Hội Thống (xã Xuân Hội, Nghi Xuân). Ảnh tư liệu

Bởi vậy, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để cùng đoàn công tác của tỉnh và tập thể lãnh đạo huyện hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành huyện thực sự kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng nông thôn mới gắn với định hướng đô thị, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

Đặc biệt, với cương vị công tác hiện nay, với chuyên môn và tâm huyết của mình, tôi sẽ cùng các cơ quan chức năng và Đảng bộ, Nhân dân huyện Nghi Xuân tiếp tục thúc đẩy thu hút các nguồn lực, dự án đầu tư vào địa bàn Nghi Xuân; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là xây dựng không gian Nguyễn Du, tổ chức lại mô hình quản lí, định hình các loại lễ hội, dịch vụ trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo; xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, Uy Viễn Nguyễn Công Trứ, Thánh sư Tả Ao và những tài danh qua bao thế hệ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ…

Toàn cảnh khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Có một câu Kiều mà tôi rất tâm đắc: Tình sâu mong trả nghĩa dày/ Hoa kia đã chắp cành này cho chưa? Tôi, và chắc nhiều ứng cử viên nữa đã sẵn sàng “mong trả nghĩa”, vấn đề còn lại là cử tri xã nhà, huyện nhà có “chắp cành” cho không để khát khao, nguyện vọng sớm được hiện thực hóa.

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/chinh-tri/tam-huyet-lang-nghe-nguyen-vong-cu-tri-tham-muu-nhung-quyet-sach-phu-hop-thuc-tien-dia-phuong/211749.htm)


    Ý kiến bạn đọc