Ứng cử viên Võ Trọng Hải: Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững
EmailPrintAa
10:29 18/05/2021

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 10 - huyện Đức Thọ):

Được Ủy ban MTTQ hiệp thương, Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử Đức Thọ là vinh dự đi cùng với trách nhiệm lớn của tôi. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi có điều kiện thuận lợi hơn thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao. Trong chương trình hành động của mình, tôi xin tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

Với vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, tôi sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH; trọng tâm có 6 vấn đề sau:

Một là: Triển khai kịp thời, thực hiện nhất quán, xuyên suốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 5 năm và hằng năm giai đoạn 2021-2025. Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho dân, nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế phải đi cùng với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hai là: Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, dài hạn cho cả giai đoạn: tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo đúng định hướng phát triển chiến lược; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển giai đoạn 2021-2025 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, huy động được nguồn lực xã hội hóa; thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực ngập úng đầm Nhà Bù ở thôn Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh). Ảnh: Thanh Hoài

Ba là: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn là: Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục - đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục giải quyết tồn đọng; giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình để tỉnh nhà phát triển.

Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa các cấp trong quản lý nhà nước, gắn quyền hạn với trách nhiệm và tăng cường kiểm tra sau phân cấp; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu… nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Sáu là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ĐBQH, HĐND tỉnh; xác định rõ trách nhiệm nào của sở, ngành, trách nhiệm nào của chính quyền địa phương, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát, đáp ứng yêu cầu, kiến nghị, đề xuất và mong muốn chính đáng của cử tri.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định; tập trung vào 3 việc trọng tâm sau:

Một là: Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, dưới nhiều hình thức; hướng về cơ sở, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nắm tình hình địa phương, những thuận lợi và khó khăn, những vấn đề KT-XH, dân sinh nổi cộm đòi hỏi phải tập trung giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác phòng dịch tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Hương Sơn. Ảnh: Phúc Quang

Hai là: Cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo huyện, đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ tích cực tham gia, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa những định hướng lớn đã được đưa vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025 để Đức Thọ có bước phát triển mới; đó là: phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn Đức Thọ nằm trong mối liên kết trục hành lang kinh tế dọc đường 8 kết nối Cầu Treo - Hồng Lĩnh; Đầu tư phát triển Trung tâm logistics tại Đức Thọ và Vũng Áng; triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn huyện.

Ba là: Liên quan đến những vấn đề về xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, dân sinh: phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp và xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ; chú trọng huy động nguồn lực đầu tư phát triển, xã hội hóa đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị để hướng tới mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Khai thác lợi thế quỹ đất sản xuất nông nghiệp Đức Thọ (chiếm trên 55% cơ cấu sử dụng đất, lớn nhất tỉnh) để đẩy mạnh tích tụ tập trung ruộng đất, cơ cấu lại sản xuất theo hướng phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện, xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; kêu gọi, kết nối con em Đức Thọ xa quê thành đạt về tìm hiểu, đầu tư, hỗ trợ nguồn lực cho quê hương; chú trọng giải pháp phòng chống thiên tai, ngập lụt vùng thượng Đức Thọ và vùng ngoài đê La Giang; chỉ đạo xử lý vấn đề rác thải, môi trường trên địa bàn.

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/chinh-tri/ung-cu-vien-vo-trong-hai-tap-trung-cao-don-suc-chi-dao-dua-ha-tinh-phat-trien-ben-vung/211360.htm)


    Ý kiến bạn đọc