Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy: Dấu ấn một nhiệm kỳ
EmailPrintAa
15:55 18/04/2023

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan, đoàn thể, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2022)

Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 45 đoàn viên, trong đó có 19 đoàn viên nữ, sinh hoạt ở 04 Tổ công đoàn, có 44/45 đoàn viên là đảng viên. Các đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, gắn bó, gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, tận tụy với nghề nghiệp, có trách nhiệm với tập thể, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do Công đoàn phát động.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên (chế độ thanh toán công tác phí, làm thêm giờ, thẩm định văn bản, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, hỗ trợ nhân dịp lễ, tết...). Tham gia và đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng khoa học của cơ quan, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách, quy chế của cơ quan. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được Công đoàn quan tâm tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện. Điển hình là các phong trào, cuộc vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, “Quỹ xã hội công đoàn”, “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19”, tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh gặp thiên tai, lũ lụt… Các cán bộ, đoàn viên đã phát huy tinh thần xung kích, vì cộng đồng, tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; phối hợp trao quà và các suất ăn cho lực lượng chức năng tại Khu cách ly tập trung tại thị xã Kỳ Anh, Bệnh viện cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, xã Thạch Long và một số đơn vị ở huyện Thạch Hà…. Quan tâm chia sẻ, hỗ trợ các gia đình cán bộ, đoàn viên Văn phòng Tỉnh ủy bị thiệt hại do lũ lụt và bị nhiễm Covid-19 và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Phối hợp với Công đoàn khối các cơ quan Đảng duy trì tổ chức Chương trình Tết Sum vầy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và người có công tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng vật phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên đã được Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch công đoàn được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo. Đoàn viên được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan, công đoàn.

Thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, tháng, tuần của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản, đề án, dự án trình cấp ủy tỉnh; duy trì thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp; tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2017 - 2022 đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII, khóa XIX) xây dựng, ban hành 25 nghị quyết, 60 chỉ thị, 150 kết luận, 50 chương trình hành động và nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Phối hợp tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân gửi đến Tỉnh ủy, đảm bảo đúng quy định.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp Lãnh đạo chuyên môn thường xuyên quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động tích cực nghiên cứu tham gia viết đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng áp dụng công nghệ thông tin. Đã có gần 100 đề tài, sáng kiến được công nhận. Phối hợp giám sát việc thực hiện văn hóa công sở của đoàn viên về tác phong, lề lối làm việc, trang phục và việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; phối hợp với chuyên môn xây dựng, ban hành và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan; quan tâm sắp xếp phòng làm việc hợp lý, ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo khôn viên cơ quan luôn sạch, đẹp…

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh chúc mừng Đội bóng chuyền hơi Văn phòng Tỉnh ủy, năm 2022

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Chấp hành Công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2017 - 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã đỡ đầu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; ủng hộ xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa; kêu gọi cán bộ, đoàn viên quyên góp trao tặng hơn 130 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng; phối hợp huy động nguồn lực hỗ trợ các xã, thôn thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022, hoạt động của Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng để Văn phòng Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là những tiền đề vững chắc để Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy hướng tới nhiệm kỳ 2023 - 2028 với nhiều đột phá và giành nhiều thành tích nổi bật hơn nữa.

Trần Xuân Hoàng (Văn phòng Tỉnh ủy)

Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc