Cần dành thời gian nhiều hơn, quyết liệt hơn cho xây dựng NTM
EmailPrintAa
07:17 02/03/2012

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thời gian qua, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành đã tập trung bám sát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Thời gian tới, các huyện, xã cần dành thời gian nhiều hơn, quyết liệt hơn
cho vấn đề xây dựng NTM, khẳng định vai trò, vị trí chủ lực của nông nghiệp trong phát triển kinh tế của địa phương

 

 
Song song với việc phê duyệt, công bố và triển khai đồ án quy hoạch và 2 đề án, các địa phương đã tập trung cao cho công tác phát triển sản xuất. Đặc biệt, nhiều địa phương đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, sản xuất giống lúa chất lượng cao, như: Hương Sơn trích ngân sách 2 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; phối hợp với Công ty CP Mitraco khảo sát 30 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 500 con theo đăng ký tham gia mô hình sản xuất của các hộ; Vũ Quang xây dựng hàng chục mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô từ 20 – 500 con; Đức Thọ xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao P6 với diện tích 440 ha tập trung tại các xã: Trung Lễ, Yên Hồ, Đức Nhân, Đức Thịnh, Đức Thanh; xây dựng mô hình nuôi lợn thịt quy mô 500 con tại xã Tân Hương, lợn nái quy mô 100 con tại xã Đức Lạng … Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức phát triển sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác phát triển sản xuất trên diện rộng chưa có sự đột phá, một số dự án, chương trình phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, công nghệ cao triển khai chậm.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận, biểu dương một số đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai chương trình xây dựng NTM, đặc biệt, đã thành lập mới 46 tổ hợp, HTX sản xuất, chăn nuôi. Các tổ hợp, HTX ra đời và phát triển ổn định và có hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương triển khai chưa quyết liệt, đang chạy theo thành tích; đề án phát triển sản xuất còn kém, chưa chú trọng chất lượng và tính khả thi, hiệu quả của đề án.
Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các huyện, xã cần dành thời gian nhiều hơn, quyết liệt hơn cho vấn đề xây dựng NTM, khẳng định vai trò, vị trí chủ lực của nông nghiệp trong phát triển kinh tế của địa phương; tiếp tục chuyển trọng tâm NTM sang chiều sâu, ưu tiên phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Đến 30/3, 100% số xã phải phê duyệt, công bố và tổ chức quy hoạch.
Trong đề án phát triển sản xuất, các địa phương cần xác định các sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương mình và xây dựng chính sách phát triển; chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi, sản xuất rau, củ, quả chất lượng cao, thành lập nhiều DN, HTX, trang trại…
Theo báo Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc