Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
EmailPrintAa
08:12 15/09/2015

Chiều 14/9, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chủ trì phiên họp nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng dự có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Lê Thành Long.
 

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, nhìn chung, các tiểu ban đã bám sát văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp tham gia vào các nội dung.

Tiểu ban Văn kiện đã tích cực, chủ động tham mưu và cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng lưu ý về thời gian tổ chức đại hội, nội dung các tham luận…

 

Trong các báo cáo trên, Dự thảo báo cáo chính trị đã được bổ sung, góp ý, chỉnh sửa nhiều lần, trong đó có tiếp thu ý kiến của đại biểu tham gia đại hội Đảng cấp trên cơ sở, con em xa quê, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo Trung ương.

Tiểu ban nhân sự đã tiến hành đúng kế hoạch đề ra về quy trình các bước nhân sự tiến tới tổ chức đại hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; chủ động đảm bảo an ninh trật tự.

 

Vấn đề phục vụ đại hội cũng đã được Tiểu ban Phục vụ tập trung nhiều công sức. Xác định đây là một trong những nội dung rất quan trọng, góp phần làm nên thành công của đại hội, Tiểu ban Phục vụ đã chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên triển khai và soát xét từng công việc.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, Tiểu ban Phục vụ đã tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị các bước tiến tới phục vụ trực tiếp tại đại hội.

 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đề nghị đại biểu cho ý kiến để bộ phận phục vụ thiết kế chương trình tổ chức đại hội một cách cụ thể.

 

Sau khi nghe các đại biểu tham dự đã góp ý cụ thể, chi tiết từng công việc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiểu ban Nhân sự tiếp tục chú trọng các bước xem xét hồ sơ, lí lịch và các phần việc liên quan; Tiểu ban Văn kiện tiếp tục bổ sung, sớm hoàn chỉnh các văn bản, đồng thời soạn thảo dự thảo nghị quyết đại hội; Tiểu ban Phục vụ đại hội chuẩn bị chi tiết các phần việc, điều kiện đảm bảo.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự phát biểu chỉ đạo cuộc họp

 

Tham luận tại đại hội cần phải có sự đầu tư về trí tuệ, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, khách quan và có tính chiến đấu; cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng đại hội gắn với kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành, đợn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội Đảng; tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình cơ sở.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ diễn ra trong tháng 10/2015.

Theo Mạnh Hà/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc