Công đoàn Viên chức tỉnh sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
EmailPrintAa
15:21 20/07/2015

Sáng ngày 16-7-2015, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng đại diện 53 công đoàn cơ sở trực thuộc và các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 
                                    Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc  

Năm năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo mọi điều kiện cho nữ công nhân, viên chức, lao động học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ được quan tâm thường xuyên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động hăng hái, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Hoạt động nữ công trong nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động phát triển đều khắp trong các công đoàn cơ sở; nhận thức về bình đẳng giới và vai trò của người phụ nữ trong gia đình, cơ quan, đơn vị so với trước có nhiều chuyển biến tích cực. Ban nữ công các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia đề xuất với ban chấp hành công đoàn cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được công đoàn các cấp triển khai sâu rộng, lồng ghép với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, chú trọng phát huy sáng kiến, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy nội lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của nữ công nhân, viên chức lao động trong gia đình và xã hội.

Điển hình như cán bộ, công chức viên chức khối Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức lao động và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc.

Nữ cán bộ, công chức viên chức khối Nội chính, chính quyền phát huy vai trò tích cực của người làm công tác giám sát, bảo vệ pháp luật; tham mưu đắc lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp sửa đổi các dự thảo văn bản pháp luật góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cán bộ, công chức viên chức khối Văn xã chú trọng tìm tòi, đổi mới trong công việc, phát huy tính sáng tạo, năng động, tận tụy với nghề, đem lại những sản phẩm tốt, tác phẩm hay nhất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đối với nữ cán bộ, công chức viên chức lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước tập trung cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cán bộ, công chức viên chức lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới công nghệ, chủ động tăng ca, tăng kíp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua đã có 162 nữ cán bộ, công chức viên chức lao động được đào tạo trình độ đại học và trên đại học, 205 đồng chí được đào tạo trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, 395 đồng chí đào tạo trung cấp và hàng trăm đồng chí được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, quản lý hành chính nhà nước, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; 11 đồng chí được tặng huân chương lao động hạng 3; 30 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 22 đồng chí được suy tôn chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp ngành; 17% đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 95% đạt lao động tiên tiến. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Đã giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho 366 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 360 đảng viên mới.

Thông qua hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức viên chức lao động, nhiều chị em đã trưởng thành, được đề bạt giữ những cương vị chủ chốt cấp ủy Đảng, chính quyền. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là 5/23 đồng chí (chiếm 21,7%), cấp cơ sở 74/376 đồng chí (19,7%); tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp chiếm 48,5%, trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ tịch chiếm 15,09%, phó chủ tịch chiếm 24,4%.

Cùng với các phong trào thi đua hai giỏi, nữ cán bộ, công chức viên chức còn tích cực tham gia các hoạt động khác như quyên góp sách vở, đồ dùng giúp trẻ em nghèo; ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Góp đá xây Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt… Đã kịp thời thăm hỏi, thực hiện trợ cấp cho hơn 600 lượt gia đình nữ cán bộ, công chức viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ 123 triệu đồng giúp 8 đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà; tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn cấp trên phát động.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành sơ kết, đánh giá hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức viên chức lao động được chú trọng, công tác tham gia quản lý và phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 100% công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Tổ chức vận động, xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn” số tiền gần 400 triệu đồng; quyên góp trao tặng nhà văn hóa xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên 02 tủ sách với 1.200 đầu sách các loại; giới thiệu kết nạp đảng 109 đoàn viên ưu tú, chỉ đạo công doàn cơ sở tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 với nhiều hình thức phong phú, thiết thực...

 
          Đồng chí Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu
 

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Trần Danh Tương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả trong hoạt động của các tổ chức công đoàn, đặc biệt là hoạt động của nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Viên chức tỉnh 5 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và hoạt động 6 tháng đầu năm của đơn vị: Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai một số chỉ thị, nghị quyết chưa đồng đều, sâu rộng; triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa kịp thời; một số công đoàn cơ sở, ban nữ công chưa thực sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo các hoạt động; đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp ở một số công đoàn cơ sở chưa chủ động, nội dung thiếu cụ thể; công tác thông tin, báo cáo có lúc còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Đồng thời tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; nâng cao vai trò tham mưu, phối hợp trong hoạt động giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng để thu hút đông đảo nữ cán bộ, công chức viên chức lao động tham gia; kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong toàn khối; tích cực thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 3713 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh; phát động và tổ chức các đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.

Thanh Lâm - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc