Đảng bộ huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
EmailPrintAa
15:36 04/08/2015

Sáng nay (4/8), Đảng bộ huyện Can Lộc và Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020.

* Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 217 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ của trên 8.200 đảng viên trong toàn huyện.

 

Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện, cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo đó, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng CN-TTCN, thương mại – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Can Lộc tranh thủ tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được tăng cường.

 

Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

 

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng, chính trị ổn định, QP-AN được giữ vững. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường, dân chủ trong Đảng được phát huy. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Chính quyền các cấp tích cực đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm quản lý trên các lĩnh vực. MTTQ và các đoàn thể quần chúng giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Với những kết quả đạt được, nhiều năm Đảng bộ huyện Can Lộc được BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Tuy vậy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Can Lộc vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản, công trình hạ tầng vẫn còn bất cập; một số mô hình sản xuất có hiệu quả nhưng chậm được nhân rộng, sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp còn ít; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; công tác tổ chức cán bộ vẫn còn bị động, lúng túng; chấp hành kỷ cương pháp luật ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và công chức có lúc chưa nghiêm…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Can Lộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển toàn diện các lĩnh vực. Trong đó ưu tiên một số mũi đột phá về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ du lịch, thương mại; nâng cao số lượng, chất lượng các loại hình tổ chức sản xuất góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo công tác quân sự địa phương và an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Can Lộc trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020…

 

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ qua, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh lưu ý, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Can Lộc cần xác định và thực hiện thành công các mũi đột phá, trong đó có tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; đột phá trong ứng dụng tiến bộ KHCN; đột phá phát triển du lịch – dịch vụ và đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đủ tâm, đủ tầm hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu huyện nông thôn mới trước năm 2020…

* Tham dự Đại hội Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương cùng 181 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn thị xã.

 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh trình đại hội nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực, phát huy tiềm năng lợi thế, khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra. Nhờ đó, kinh tế địa phương phát triển, thu hút đầu tư được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 16,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị: công nghiệp - xây dựng từ 37,61% lên 38,64%, thương mại - dịch vụ từ 52,82% lên 55%, nông lâm nghiệp và thủy sản từ 9,57% còn 6,36%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 ước đạt 901,32 tỷ đồng, tăng bình quân 23,17%; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 34 triệu đồng, năm 2015 ước đạt 39 triệu đồng.

 

Bí thư Thị ủy Hoàng Văn Quảng trình bày báo cáo chính trị trình đại hội

 

Trong nhiệm kỳ, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Hồng Lĩnh cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch sát với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 100% đảng bộ phường, xã đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TX. Hồng Lĩnh kết nạp được 456 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay trên địa bàn lên 3.111 đồng chí.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh nghiêm túc kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công, những mặt còn hạn chế. Từ đó, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN mà Đảng bộ và nhân dân TX Hồng Lĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp quan trọng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới.

 

Đại tá Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

Đại tá Trần Văn Sơn nhấn mạnh: TX. Hồng Lĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, nhiệm kỳ tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn, huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng mạng lưới giao thông vành đai; bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, hiện đại, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của đô thị loại III; có chiến lược kết nối với TP. Hà Tĩnh, TX. Kỳ Anh để thu hút đầu tư, phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch; tập trung đầu tư phát triển CN-TTCN, làng nghề để nâng cao thu nhập cho người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng một đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, tận tụy, kiên trì và cương quyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lấy việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm then chốt...

 

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu bên lề đại hội

 

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ TX. Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng về KT-XH và tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo nhóm PV. CTXH/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc