Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 7
EmailPrintAa
17:00 10/09/2013

Ngày 10/9, Khối Đảng – Đoàn thể Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức "Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7" cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã có bài nói chuyện chỉ đạo hội nghị.

Các cán bộ, đảng viên về dự hội nghị đã được học tập, quán triệt các nội dung: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Sau khi nghe quán triệt nội dung các Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên dự hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập đến trong từng nghị quyết để tiến hành viết thu hoạch.

   

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) là sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


    Ý kiến bạn đọc