Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII
EmailPrintAa
08:26 22/05/2012

Sau thời gian 5 tháng tích cực hoạt động trên các lĩnh vực như: lấy ý kiến góp ý về 19 dự án luật, tổ chức giám sát 4 cuộc, làm việc với một số sở, ban ngành liên quan và đặc biệt là tổ chức tiếp xúc cử tri 22 điểm tại 12 huyện, thành phố, thị xã và tiếp xúc chuyên đề để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri tinh nhà; Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tổng hợp kịp thời gửi đến UBTWMTTQ Việt Nam và UBTVQH. Sáng nay, 21/5/2012 cùng với các Đoàn ĐBQH trong cả nước, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có mặt đầy đủ tham dự kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII.
Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh sẽ tích cực hoạt động, đóng góp trí tuệ để góp phần cùng với Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:
Thứ nhất, xem xét báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012 và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012...
Thứ hai, xem xét, thông qua 13 dự án luật và 02 dự thảo nghị quyết: Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật giá; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật giáo dục đại học; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật quảng cáo; Luật tài nguyên nước (sửa đổi); Luật biển Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Thứ ba, xem xét chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xem xét một số báo cáo kết quả giám sát của các cơ quan của Quốc hội; nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự kỳ họp

Thứ tư, xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011; tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2011; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình xây dựng, quản lý và vận hành các đập thuỷ điện; tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.


    Ý kiến bạn đọc