Hà Tĩnh: Đối thoại về thuế và tuyên dương doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015
EmailPrintAa
16:38 06/10/2016

Ngày 05/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đối thoại trong lĩnh vực thuế và tuyên dương doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đại diện 193 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách thuế năm 2015.
 
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp tiêu biểu  

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh nên kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được những kết quả quan trọng và có ý nghĩa to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh đã vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì sự ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2015 với tổng thu đạt 7.086 tỷ đồng, đạt 163% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 101% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 40% so với năm 2014. Trong đó, số thu từ các doanh nghiệp và hợp tác xã đạt 5.300 tỷ đồng, chiếm 75% tổng số thu nội địa (chiếm 91% số thu từ thuế, phí). Nhiều lĩnh vực nộp ngân sách đạt khá như: Thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.929 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm của tỉnh giao, tăng 104% so với cùng kỳ, thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 764 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 116 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 981 tỷ đồng.

Đối thoại tại Hội nghị, các doanh nhân chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nhưng kinh tế tỉnh nhà vẫn có những bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có chuyển dịch đúng hướng, các công trình, dự án trọng điểm vẫn được triển khai đúng tiến độ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhất là ở vùng nông thôn, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Cam kết thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển ngày càng thịnh vượng góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đặc biệt, các doanh nhân luôn mong muốn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc nộp ngân sách, tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với xã hội qua các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công và thực hiện trách nhiệm đối với người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, tạo nhiều việc làm từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động… Bên cạnh đó, các doanh nhân cũng dự báo về tình hình khó khăn phải đối mặt của các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất một số vấn đề cần hỗ trợ: Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần chia sẻ đầy đủ thông tin về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, xa hơn nữa có thể định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, doanh nhân. Thực hiện chế độ thu thuế công bằng, công khai, minh bạch giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa, dịch vụ được cung ứng trên thị trường để hạn chế các hàng hóa xuất xứ không rõ nguồn gốc dễ gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó ưu tiên tiêu dùng hàng hóa được sản xuất trên địa bàn nhất là hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng trung tâm kiểm định chất lượng hàng hóa để sản phẩm được sản xuất ra trên địa bàn được thẩm định đảm bảo đáp ứng chất lượng có khả năng tiêu thụ được tại các hệ thống phân phối sản phẩm của các siêu thị trong và ngoài tỉnh…

Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các doanh nhân, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương cam kết sẽ phối hợp để giải quyết đúng, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các doanh nhân, doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước ở các cấp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp hết sức quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, đặc biệt là thực hiện tốt việc đóng nộp ngân sách trong thời gian qua.

Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, năm đầu thực hiện đầu tư công trung hạn, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm… sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân, song đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin rằng, với tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của truyền thống người dân Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân để vượt qua khó khăn, thách thức dành thêm những thắng lợi mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cam kết cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đặc biệt là Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, người dân là việc làm thường xuyên; coi sự thịnh vượng của các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh luôn gắn với sự phát triển của tỉnh nhà. Cuối cùng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, trách nhiệm đối với cộng đồng và đối với người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Tài chính, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Tổng Cục Thuế, Giấy khen của Cục Thuế tỉnh cho 193 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015, đây là những hạt nhân điển hình tiên tiến đại diện cho 51.870 tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn.

 Phan Văn Huấn - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc