HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
EmailPrintAa
08:36 13/04/2012

Để đánh giá kết quả hoạt động, sự phối hợp công tác của HĐND quý I năm 2012 và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các địa phương trong tỉnh, chiều 12-4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động và mối quan hệ phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước. Những tháng đầu năm, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát vào các nghị quyết của HĐND tỉnh và HĐND cấp mình, triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên; Thực hiện tốt các công tác phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp trong triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến nay, một số nghị quyết đã thực sự đi vào cuốc sống.
Tuy nhiên, một số đại biểu HĐND tỉnh, huyện chưa phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri, chưa sâu sát lắng nghe ý kiến của nhân dân. Một số địa phương còn lúng túng, chưa tích cực vào việc triển khai các nghị quyết của HĐND cấp trên. Hoạt động giám sát một địa phương hiệu quả còn thấp.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua và khẳng đinh thời gian tới, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giám sát trong đó trọng tâm giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI và Nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề và các cuộc giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh với các địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các cấp cần tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cao của công dân; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri theo tinh thần hướng về cơ sở, sâu, rộng nhằm thực hiện dân chủ thực chất.

    Ý kiến bạn đọc