Hội Khuyến học tỉnh tập huấn xây dựng mô hình "Gia đình, dòng họ, công đồng học tập"
EmailPrintAa
14:47 23/01/2015

Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình "Gia đình, dòng họ, công đồng học tập" và chính sách xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội Khuyến học từ cấp xã đến tỉnh
 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lớp tập huấn

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự và thông báo nhanh một số nội dung Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa XI) và tình hình kinh tế, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2014. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, phong trào khuyến học, khuyến tài các cấp thời gian qua đã động viên và giúp đỡ hàng ngàn học sinh, sinh viên học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học khuyến tài ở các địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội, nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác khuyến học có năng lực, phẩm chất đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác khuyến học, khuyến tài; tạo mọi điều kiện để Hội Khuyến học triển khai có hiệu quả Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", Quyết định số 2053, ngày 13/11/2014 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân trao tặng 60 triệu đồng cho Quỹ khuyến họcđất Hồng Lam

 

Tại lớp tập huấn, cán bộ khuyến học các cấp được giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, công nhận gia đình, dòng họ học tập; một số chính sách mới của tỉnh về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân đã trao tặng 60 triệu đồng cho Quỹ khuyến học đất Hồng Lam.

Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc