Hội Nông dân phối hợp quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế
EmailPrintAa
21:32 09/01/2015

Năm 2014, thực hiện chương trình công tác của Hội Nông dân tỉnh, 12/12 huyện, thành, thị, 247 cơ sở Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội  cho 49.986 hộ hội viên, nông dân vay vốn với tổng dư nợ đạt 1.246 tỉ đồng, chiếm 38% tổng dự nợ ủy thác toàn tỉnh, đứng đầu trong các tổ chức đoàn thể; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  cho vay với tổng dư nợ đạt 1.337 tỷ đồng.
 

Mô hình chăn nuôi lợn liên kết tại xã Kỳ Thư, Kỳ Anh do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng

 

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh có 11,415 tỷ, trong đó nguồn vốn Trung ương hội phân bổ 9 tỷ, nguồn vốn của tỉnh 2,180 tỷ, nguồn vốn của các huyện 235 triệu đồng. So với năm 2013, cùng với việc nâng cao tổng dư nợ và số hộ vay, thì chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể. Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách xã hội, chất lượng tín dụng nguồn vốn ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân tốt nhất trong các tổ chức đoàn thể, với tỉ lệ nợ quá hạn 0,06%. Chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Nông dân ngày càng được cải thiện, số lượng tổ trung bình giảm đáng kể, không còn tổ yếu kém, số tổ huy động tiết kiệm ngày càng tăng. Hiện nay có 94% số tổ huy động tiết kiệm, tăng 36% số tổ tiết kiệm và vay vốn so với năm 2013. Xuất hiện nhiều điển hình thực hiện tốt các nội dung ủy thác, như: Hội Nông dân xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên; Hội Nông dân xã Thạch Ngọc, Phù Việt, huyện Thạch Hà; Hội Nông dân phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh; Hội Nông dân xã Kim Lộc, huyện Can Lộc; Hội Nông dân xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh,...

Phần lớn hội viên, nông dân sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả, tăng thu nhập cho gia đình. Hoạt động phối hợp cho vay vốn đã giúp hội viên, nông dân tiếp cận được các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Có 15.771 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập với số tiền 466,324 tỷ đồng, 321.589 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát sản xuất, xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống; có 4.659 hộ được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất  với số tiền vay 411,6 tỷ đồng, số tiền lãi được hỗ trợ 21 tỷ đồng (theo Quyết định 26/QĐ-UBND và Quyết định 23/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Một số huyện có hội viên tiếp cận được vốn vay hỗ trợ lãi suất nhiều, như: Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Kỳ Anh…

Ông Trần Trung Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: Có được kết quả trên, trước hết các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông dân tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương; vận động nông dân phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, củng cố và phát triển kinh tế tập thể, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác và tập trung sản xuất các cây, con chủ lực theo chỉ đạo của tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên quan tâm việc củng cố, kiện toàn các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ.

Đầu năm 2014, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra giám sát theo từng tháng, từng quý. Hội chủ động mời thêm cán bộ ngân hàng để hỗ trợ thêm phần nghiệp vụ, phối hợp tốt với các ngân hàng xử lý kịp thời đối với vốn vay quá hạn; thực hiện các thủ tục đề xuất xóa nợ, khoanh nợ, gia hạn nợ đối với một số đối tượng theo quy định. Năm 2014, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 18 lượt cấp huyện, 254 lượt cấp xã, 867 lượt tại tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu được 30.640 lượt hộ với số tiền 678,6 tỉ đồng - đối với vốn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; kiểm tra được 15 lượt cấp huyện, 189 lượt cấp xã, 267 lượt tại tổ vay vốn, đối chiếu được 2.640 lượt hộ với số tiền 67,6 tỉ đồng - đối với vốn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh, thay thế những tổ trưởng yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp cho hội viên, nông dân vay vốn. 

Trí Thức (Hội Nông dân tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc