Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác nội chính
EmailPrintAa
16:05 24/09/2015

Sáng 24/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (khóa XVII) tổ chức hội nghị lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, được Ban Soạn thảo chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiên cứu, soạn thảo nghiêm túc, đúng quy trình. Dự thảo đã được tổ chức lấy ý kiến nhiều lần, từ các ban ngành Trung ương, trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, các cơ quan trong khối nội chính...

 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về KT-XH, công tác nội chính đạt được những kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu… Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, công tác nội chính vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển KT-XH…

Tại hội nghị, đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, đồng thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung và bố cục để Ban Soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự ghi nhận, đánh giá cao ý thức, trách nhiệm và sự tâm huyết của của đại biểu và Ban Soạn thảo nghị quyết. Bên cạnh đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số từ ngữ trong dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc hoàn thiện nghị quyết phải thể hiện rõ chức năng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ công tác nội chính; tránh sự hạn hẹp hoặc trùng lặp trong cách hiểu và phương pháp hoạt động của các đơn vị trong khối nội chính.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết cần hướng đến mục tiêu xuyên suốt là huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu đó, cần phải gắn kết nhiệm vụ phát triển KT-XH với công tác nội chính, đảm bảo mối quan hệ nhân quả và khẳng định vị trí, vai trò của công tác nội chính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự phát biểu chỉ đạo xây dựng nghị quyết

 

Bên cạnh các biện pháp trấn áp và xử lý tội phạm, công tác nội chính phải chú trọng các giải pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng ý thức của con người về tuân thủ quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng các cơ quan tố tụng, chất lượng công tác điều tra, truy tố, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Về các nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự lưu ý: Các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; tập trung triển khai sản xuất vụ đông năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ xuân năm 2016.

Các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của địa phương vào cuộc sống.

 Theo P.V/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc