Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
09:23 13/12/2016

Sáng 12/12/2916, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2016 - 2018. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cùng một số cán bộ, giảng viên; đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng  

Lớp học có 90 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý được chọn cử từ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Chương trình đào tạo tiến hành trong 18 tháng, trong đó có 900 giờ lên lớp và thảo luận với 13 môn học, chia làm 04 khối kiến thức: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý; Các chuyên đề đặc thù và hỗ trợ. Phát biểu khai giảng, Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức Lớp học của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú. Lớp học được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nên nội dung học tập có nhiều nội dung mới về lý luận và thực tiễn. Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý học viên để nâng cao chất lượng đào tạo.

 
Đồng chí Hà Văn Thạch phát biểu  

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị Trường Chính trị Trần Phú đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp với Học viện và Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý lớp học nghiêm túc, nền nếp, kỷ cương. Các học viên cần xác định mục đích học tập đúng đắn; tập trung dành thời gian nghiên cứu, nắm chắc tình hình, gắn lý luận với thực tiễn; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống nhất, hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Nguyễn Thị Thanh Hồng - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc