Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ huyện Thạch Hà
EmailPrintAa
14:09 01/09/2016

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ công an huyện, Đảng bộ xã Thạch Long và làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch Hà.
 
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà  

Tại các đảng bộ, chi bộ, Đoàn đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ, văn bản chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở huyện Thạch Hà. Cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị và cá nhân có liên quan; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện ở từng địa phương, đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quán triệt, triển khai nghị quyết;  hồ sơ lưu trữ đầy đủ… Toàn huyện đã tổ chức 151 lớp học tập quán triệt với hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Đồng chí bí thư cấp uỷ, chủ tịch ủy ban nhân dân trực tiếp lên lớp quán triệt nghị quyết, triển khai chương trình hành động ở đơn vị mình; thảo luận nghị quyết nghiêm túc; sau học tập 98% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch. Cấp uỷ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú gắn với phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp: Phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, “100 ngày cao điểm toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch Hà đề xuất: Cần đổi mới việc tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết, tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng ở tỉnh bằng hình thức trực tuyến; thay việc viết bài thu hoạch học nghị quyết bằng hình thức xây dựng chương trình hành động cho mỗi cá nhân ở từng vị trí công tác. Tỉnh sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở mới kiện toàn sau đại hội, tham mưu với cấp trên bổ sung định biên văn phòng cấp uỷ cho cơ sở. Việc triển khai Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan, đơn vị” nên chọn đơn vị, lĩnh vực đảm bảo các yêu cầu, điều kiện để làm điểm rút kinh nghiệm từ đó nhân ra diện rộng.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà và các đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị khác một cách có chất lượng, sáng tạo, hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại Đảng bộ huyện nhìn chung vẫn chưa có nhiều đổi mới; đội ngũ báo cáo viên chưa phát huy được vai trò; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chưa xứng tầm với tiềm năng, vị trí là vùng phụ cận thành phố Hà Tĩnh; trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng xây dựng mô hình kinh tế chứ chưa quan tâm bảo vệ môi trường... Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch Hà tiến hành đánh giá, soát xét để triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể hơn. Trong phát triển kinh tế phải quan tâm chuyển dịch cơ cấu, khảo sát từng vùng, tập trung mũi đột phá là phát triển đô thị, khai thác lợi thế vùng ven sông Cày. Trong xây dựng nông thôn mới phải quan tâm chiều sâu văn hoá, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong nắm, định hướng dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền gắn với sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Liên quan đến sự cố môi trường, cần có cách thức tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của tỉnh để người dân hiểu, nhận thức đúng, đầy đủ; chú trọng tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi bám biển. Việc đổi mới chỉ đạo điều hành phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Triển khai Kết luận 05-KL/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có sự khảo sát, đánh giá, bước đi thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Phan Hương - Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc