Kiên quyết không chuyển đổi rừng phòng hộ ven biển sang nuôi tôm
EmailPrintAa
08:05 03/05/2012

Đó là yêu cầu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra đối với chính quyền huyện Nghi Xuân sau sự việc cho thuê đất, sử dụng đất trái phép để nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Đan, theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cùng với thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc rà soát lại quy hoạch nuôi tôm, kiên quyết không chuyển đổi rừng phòng hộ ven biển sang nuôi tôm thì cần khẩn trương báo cáo kết quả xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân xã Xuân Đan trước ngày 3/5.
Cùng đó, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cần tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc UBND huyện Nghi Xuân do đã buông lỏng quản lý nhà nước, xử lý thiếu kịp thời nên để xảy ra vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ phát triển rừng tại xã Xuân Đan, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1006/UBND-NL1 ngày 12/4/2012, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/5/2012.
Về phía UBND xã Xuân Đan và các phòng, ban chuyên môn của huyện, cần căn cứ các quy hoạch liên quan, tình hình thực tế tại địa phương và các điều kiện của chủ hộ nuôi tôm, xem xét cụ thể và thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục cho thuê đất phát triển NTTS theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cùng các quy định liên quan; nghiêm cấm chủ hộ nuôi tôm thi công công trình khi chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền và các trình tự, thủ tục có liên quan theo quy định, tuyệt đối không tiếp tục để xảy ra sai phạm.
Riêng diện tích rừng phòng hộ (2,03 ha), UBND tỉnh chỉ đạo xã Xuân Đan và các phòng, ban chuyên môn không cho chuyển sang NTTS và chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các tồn tại, hậu quả do việc cho thuê đất, sử dụng đất trái phép để NTTS tại xã này.

    Ý kiến bạn đọc