Mọi đối tượng đều kịp thời nhận lương và các chế độ BHXH theo mức lương tối thiếu chung mới.
EmailPrintAa
08:27 28/05/2012

Ông Phạm Tạo, cán bộ hưu trí, ngụ tại Tân Quý 1, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh nhận lương hưu tháng 5/2012 với tâm trạng rất phấn khởi. Bởi theo ông, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của Chính phủ và việc chi trả kịp thời, đầy đủ của ngành chức năng ít nhiều cũng giúp cho các đối tượng thuộc diện điều chỉnh có thêm “nhiên liệu” để chống chọi với thời buổi khó khăn chung.

Niềm vui của ông Tạo cũng là niềm vui chung của gần 65.000 người thuộc các đối tượng được điều chỉnh theo các nghị định của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh trọng tháng 5/2012. Được biết, sau khi có Thông tư số 09/2012/ TT- BLĐTBXH, ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ; căn cứ vào hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Phòng Chế độ BHXH lo chuẩn bị mọi số liệu; Phòng Kế hoạch-Tổ chức chuẩn bị nguồn kinh phí; Phòng Công nghệ- Thông tin cập nhật phần mềm phục vụ cho việc thực hiện…

Nói về công tác chuẩn bị cho việc chi trả này, bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh, cho biết: Để đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ, đún quy định cho các loại đối tượng, anh chị em của ngành đã động viên nhau làm việc không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, lễ 30/4 và 1/5. Nhờ đó, công tác rà soát các loại đối tượng, chốt số liệu, cập nhật phần mềm…điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 31/NĐ- CP và Nghị định số 35/NĐ-CP để điều chỉnh lương mới kể từ ngày 01/5/2012 cho 65.515 đối tượng đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo các quy định, các đối tượng được điều chỉnh lần này, gồm: cán bộ công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an, nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01/5/2012; cán bộ xã phường theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/5/2012, người đang hưởng chế độ trợ cấp Mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/5/2012. Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh là 34.087.394.900 đồng.

Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bằng sự nỗ lực của cán bộ, viên chức BHXH tỉnh, việc chi trả theo mức lương mới đã được tổ chức kịp thời, chính xác, tạo niềm tin cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.

    Ý kiến bạn đọc