Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
EmailPrintAa
16:53 11/11/2016

Chiều ngày 10/11/2016, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ nhất - năm 2016” với chủ đề "Toàn xã hội chung tay góp sức xây dựng xã hội không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái". Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
 

Ký kết giao ước thi đua thực hiện "Tháng hành động vì bình đẳng giới

và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bình đẳng giới. Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá một trong những tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước về thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới. Giai đoạn 2001 - 2010, Hà Tĩnh đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu; giai đoạn 2011 - 2015, đạt và vượt 14/22 về bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp của Hà Tĩnh cao hơn bình quân chung cả nước. Hiện nay, Hà Tĩnh có 02 đồng chí nữ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 19 nữ ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện; 98 nữ ủy viên ban thường vụ cấp ủy xã. Tỷ lệ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng thuộc sở, ngành cấp tỉnh chiếm 14,5%, cấp huyện chiếm 13,8%; nữ giữ chức vụ trưởng các đoàn thể chiếm 33%, phó đoàn thể chiếm 41%. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữchiếm 53%. Trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, trong đó, nữ có trình độ tiến sỹ chiếm 21%, trình độ thạc sỹ chiếm 35%, trình độ đại học chiếm 55%. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, Hà Tĩnh hiện có 787 nữ giám đốc doanh nghiệp, 46.500 nữ chủ hộ kinh doanh (chiếm 85% tổng số hộ kinh doanh toàn tỉnh), hơn 6.000 mô hình kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới do phụ nữ làm chủ, trong đó 2.520 mô hình có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Công tác đấu tranh, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được các cấp, các ngành quan tâm. Nhận thức của toàn xã hội về đấu tranh, phòng ngừa bạo lực gia đình, bạo lực giới từng bước nâng cao. Số vụ bạo lực trên cơ sở giới giảm từ 1.244 vụ năm 2011 xuống còn 308 vụ năm 2015; 85% nạn nhân bị bạo lực và người gây bạo lực được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ; 100% nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài trở về địa phương được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ ốn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Tĩnh còn có 8/22 chỉ tiêu chưa đạt được, trong đó có các chỉ tiêu: Phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị, lãnh đạo quản lý tham gia cấp ủy, mất cân bằng giới tính khi sinh… Việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ khu vực nông thôn, vùng bị thu đất sản xuất nông nghiệp, vùng tái định cư và học sinh, sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp ra trường gặp nhiều khó khăn; vẫn còn xảy ra một số vụ bạo lực gia đình…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của hội phụ nữ và các ngành, đoàn thể trong thực hiện bình đẳng giới. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với hội phụ nữ và các ban, ngành, địa phương tiến hành tổng kết từ cơ sở đến tỉnh 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm từng bước đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và hưởng thụ; bình đẳng về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học; tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực để thực hiện thành công 22/22 chỉ tiêu về bình đẳng giới. Chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ nữ; tăng cường vai trò cán bộ nữ trên các lĩnh vực lao động, cơ hội việc làm; ngăn chặn buôn bán phụ nữ, trẻ em, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh… Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; gặp mặt, biểu dương những điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái.

 

Diễu hành cổ động trên các tuyến đường chính của thành phố Hà Tĩnh

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và đại diện lãnh đạo ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thành, thị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”. Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã diễu hành cổ động hưởng ứng trên các tuyến đường chính của thành phố Hà Tĩnh.

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc