Sắp xếp, tinh giản bộ máy là việc khó nhưng phải làm nghiêm túc
EmailPrintAa
16:51 14/07/2016

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã tham dự.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đã quán triệt nội dung Kết luận 05-KL/TU và kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, yêu cầu của Đề án phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bộ máy, biên chế; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội trên cơ sở tổ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh;

Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế từ cấp huyện đến cơ sở phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, mạnh dạn thảo luận theo hướng xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả…; tiến hành xây dựng đề án từ cấp cơ sở đến tỉnh, theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị nhưng bảo đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, có tính chiến lược lâu dài, phù hợp với thực tiễn…; các bước tiến hành phải xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 26/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về “Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội” và tình hình, kết quả sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố;

Nghe Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng báo cáo kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch hệ thống trường Mầm non và Phổ thông Hà Tĩnh đến năm 2020 theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 8/8/2012 của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, triển khai thực hiện Kết luận 05 sẽ được nhân dân đồng tình rất cao, bởi vậy cần triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sẽ có một bộ phận không đồng tình và không muốn thực hiện.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Việc sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế tuy là việc mới, việc khó nhưng thực tiễn đòi hỏi phải làm nghiêm túc do yêu cầu tất yếu để có bộ máy vận hành tốt hơn. Đặc biệt, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để làm tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc sắp xếp phải đảm bảo dân chủ, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó; tổ chức triển khai xuất phát từ thực tiễn đảm bảo phù hợp thực tế; sắp xếp, tinh giản sẽ gắn với việc đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ ổn định. Việc thực hiện phải đảm bảo yêu cầu, làm từ cơ sở lên, trình tự phải thông qua nhân dân, HĐND các cấp.... Muốn thực hiện tốt Kết luận 05 phải tập trung tuyên truyền, điều tra thực trạng cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Trước mắt, phải hình thành ngay trung tâm hành chính của tỉnh, bởi đây là đội ngũ cán bộ nguồn, đạt các tiêu chuẩn đảm bảo phục vụ nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị có vướng mắc gì thì báo cáo cụ thể.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm đến việc hỗ trợ ngư dân, khôi phục sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; tập trung thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới; quan tâm tới các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo QP-AN.

Theo baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc