Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI
EmailPrintAa
08:46 20/10/2015

Ngày 19/10, Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch nhằm thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 8 đến nay và báo cáo tổng hợp một số kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng dự.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự: Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay sẽ đề ra những quyết sách lớn cho cả nhiệm kỳ vì thế các cấp, ngành cần có kế hoạch, đề án cụ thể trình đại biểu HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND lượng hóa được những khó khăn, thách thức chuẩn bị tốt cho cả nhiệm kỳ.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2016, thẩm quyền, vai trò, vị trí của HĐND tỉnh sẽ được nâng lên. Ngay từ lúc này, HĐND tỉnh cần thực hiện tốt công tác tổ chức, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND.

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được ban hành, các cấp, ngành cần tập trung để xây dựng kế hoạch để tiếp tục khơi dậy, huy động nguồn lực trong và ngoài nước, nguồn xã hội hóa để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư cho nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, ưu tiên phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ…

Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay sẽ đề ra những quyết sách lớn cho cả nhiệm kỳ vì thế các cấp, ngành cần có kế hoạch, đề án cụ thể trình đại biểu HĐND tỉnh để các đại biểu HĐND lượng hóa được những khó khăn, thách thức chuẩn bị tốt cho cả nhiệm kỳ.

Từ sau kỳ họp thứ 8 đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật và chất lượng hoạt động giám sát, công tác dân nguyện và tiếp xúc cử tri nên kết quả hoạt động của Đoàn ngày càng được nâng cao. Về tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật, đã triển khai lấy ý kiến góp ý 25 dự án luật để Quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 và 27 dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Công tác giám sát đã triển khai và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức thực hiện 3 cuộc giám sát và 1 cuộc khảo sát, gồm: giám sát chuyên đề về “tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược”; phối hợp với Đoàn giám sát của UBTVQH giám sát về “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014”…

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị

 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 97 đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh của công dân, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét và giải quyết; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước và sau kỳ họp thứ 9; chuẩn bị kỳ họp thứ 10 đã tiếp xúc cử tri 27 điểm tại 13 huyện, thị xã, thành phố và tiếp xúc cử tri chuyên đề gắn với lấy ý kiến Luật thống kê (sửa đổi).

Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, theo dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét 13 báo cáo thường kỳ; 14 Tờ trình, Đề án, 12 dự thảo Nghị quyết chuyên đề UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; 4 báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, 5 báo cáo của Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự. Theo dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/12/2015, HĐND sẽ xem xét và ban hành 21 Nghị quyết. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các báo cáo của UBND tỉnh gửi đến cho HĐND trước ngày 01/12 để các ban HĐND tiến hành thẩm tra; công tác tiếp xúc cử tri được tiến hành từ ngày 23 đến 28/11/2015.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã nêu lên nhiều ý kiến góp ý vào công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh và thống nhất: các báo cáo, đề án, trả lời ý kiến cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp ngành nông nghiệp cần chuẩn bị kỹ trước khi trình kỳ họp trước mắt quan tâm việc xử lý liên quan đến bèo tây, Tiểu khu 195, 200; việc triển khai kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cần chú ý sát với thực tế nguồn vốn được cấp; việc thành lập Bệnh viện mắt, Trung tâm vận chuyển - cấp cứu 115 Hà Tĩnh và chính sách phát triển bóng chuyền chuyên nghiệp Hà Tĩnh nên huy động nguồn lực từ xã hội hóa;

Việc bổ sung, sửa đổi một số Nghị quyết đã ban hành trước hết phải tổng kết, rà soát, đánh giá hiệu quả, khó khăn vướng mắc việc thực hiện Nghị quyết từ lúc ban hành đến nay và trách nhiệm của ngành chủ quản; việc ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh và việc ban hành chính sách ưu đãi để thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm quản lý nhà nước là cần thiết và nên chuẩn bị kỹ để trình đại biểu HĐND xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015; việc thu phí trong các trường học và một số loại phí, lệ phí chưa phát huy hiệu quả cần phải có sự xem xét, đánh giá lại để ban hành Nghị quyết sát với thực tiễn hơn…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần tiếp tục soát xét lại các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh;

Việc chuẩn bị các đề án, tờ trình cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và cần mang tính tổng thể; tiếp tục tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách Chính phủ đã ban hành để phát triển Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh hơn; thực hiện nghiêm túc các lời hứa trước cử tri tỉnh nhà và xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài mà cử tri tỉnh nhà đã phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri; soát xét lại việc đầu tư công các dự án trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng những tháng cuối năm 2015.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh có đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành hướng dẫn việc thực hiện Luật Chính quyền địa phương; có đánh giá, xem xét kỹ việc quản lý rừng, đất rừng của các doanh nghiệp quốc doanh...

Theo Lưu Thành/Baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc