Tích cực xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
EmailPrintAa
14:48 14/09/2016

Sáng 14/9, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNNN) đã tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.
 

Toàn tỉnh hiện có 3.859 đảng viên sinh hoạt tại 96 tổ chức cơ sở đảng trong các DNNNN, chiếm 1,82% tổng số doanh nghiệp và chiếm 90% tổng số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển thêm được 55 tổ chức cơ sở đảng, 1.438 đảng viên trong các DNNNN. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng trong các DNNNN đã từng bước phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh và các hoạt động khác.

 

Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trần Văn Kỳ: Muốn thành lập được tổ chức đảng trong DNNNN, đơn vị đó phải sản xuất – kinh doanh  hiệu quả và sử dụng lao động ổn định. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn không có nhiều doanh nghiệp đảm bảo những yếu tố then chốt này.

 

Toàn tỉnh cũng đang có 325 tổ chức công đoàn với 24.500 đoàn viên trong các DNNNN, chiếm 19,4% tổng số tổ chức công đoàn trên trên địa bàn; 94 tổ chức đoàn thanh niên với 4.682 đoàn viên, chiếm 16,6% tổng số tổ chức đoàn, bằng 1,79% so với tổng số doanh nghiệp; 2 chi hội phụ nữ với 60 hội viên, bằng 0,1% tổng số chi hội phụ nữ hiện có. Nhìn chung, các tổ chức đoàn thể trên đang ngày càng đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, phát huy được vài trò, vị thế của mình trong việc tập hợp, vận động, chăm lo cho đoàn viên, hội viên.

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh: Hiện nay, tỷ lệ tổ chức công đoàn trong DNNNN đạt thấp vì quy mô doanh nghiệp quá nhỏ, chưa đủ điểu kiện để thành lập CĐCS. Nếu tính doanh nghiệp có 5 lao động trở lên thì số đã thành lập được tổ chức công đoàn đạt 48%...

 

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cũng đã thắn thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong công tác này, nhất là tỷ lệ tổ chức đảng và các đoàn thể trong DNNNN còn quá thấp; số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả sản xuất – kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng vẫn còn gặp khó khăn...

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các DNNNN sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể với hoạt động sản xuất – kinh doanh; nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể; rà soát, nắm chắc tình hình, số lượng, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp và số đảng viên, đoàn viên, hội viên đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng sinh hoạt đảng, đoàn thể tại nơi cư trú hoặc nơi khác; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể cấp huyện...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Hiện nay, các DNNNN trên địa bàn hầu như đều có quy mô nhỏ lẻ, thành lập để được hưởng chính sách hỗ trợ, hiệu quả  SXKD thấp, văn hóa doanh nghiệp kém nên có dấu hiệu né tránh việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Trong thời gian tới, cần phải đưa việc phát triển doanh nghiệp gắn với thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các tổ chức này phát triển, hoạt động tốt.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cho rằng, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thời gian qua còn rất khiêm tốn. Vì vậy, để làm tốt công tác này, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới phải tập trung kiện toàn BCĐ cấp tỉnh và thành lập các BCĐ cấp huyện, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Đảng bộ khối doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể có liên quan cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, vị thế của mình.

Đặc biệt, cần phải tổ chức rà soát lại tổng thể thực trạng hoạt động của doanh nghiệp hiện nay để có định hướng, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Để soát xét, đánh giá đúng, trước mắt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, biểu mẫu để chỉ đạo các địa phương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong các DNNNN trên từng địa bàn cụ thể. Tiếp đó, BCĐ tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn đi kiểm tra ở một số địa phương có nhiều doanh nghiệp.

Theo baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc