Tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016
EmailPrintAa
15:51 31/10/2016

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sáng nay 31/10/2016, tại Hội trường Trường Chính trị Trần Phú, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2016. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Hà Văn Thạch Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính Trị Trần Phú; đại diện các ban xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
 
Đồng chí Hà Văn Thạch phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp học  

Tham gia lớp học có 250 học viên. Trong thời gian 5 ngày (từ 31/10 đến 04/11/2016), các học viên được nghiên cứu và học tập 09 chuyên đề, gồm 03 chuyên đề về lý luận (Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Vấn đề  mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới) và 06 chuyên đề gắn với thực tiễn (Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong hội nhập kinh tế quốc tế; Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của hệ thống hiện nay; Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; Nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những vấn đền cơ bản về hoạt động của ban thanh tra nhân dân; hoạt động tư pháp, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Vấn đề tài nguyên, môi trường và trách nhiệm của hệ thống chính trị cấp huyện và xã, phường, thị trấn). Đây là những nội dung rất quan trọng, vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch trên cơ sở các chuyên đề đã nghiên cứu. Qua đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức mới về công tác điều hành, đặc biệt những kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Hà Văn Thạch Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là một kênh thông tin rất quan trọng và bổ ích, giúp các đồng chí cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó hoặc còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 07/10/2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí bí thư xã, phường, thị trấn; kết quả 261/261 đồng chí được cấp chứng chỉ và xếp loại khá trở lên.

Nguyễn Thị Thanh Hồng - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc