Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016
EmailPrintAa
17:35 11/10/2016

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 08/8/2016 và Quyết định số 246-QĐ/TU, ngày 29/9/2016), từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2016 cho đối tượng là Bí thư Đảng ủy các xã phường, thị trấn.
 

 

Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp học

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Ngoài các lớp đào tạo dài hạn, tỉnh đã mở các lớp chỉnh huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đội ngũ bí thư cấp ủy cấp xã có nhiều thay đổi. Hơn nữa, đây là đội ngũ cán bộ trực tiếp gắn với cơ sở; trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở; trực tiếp giải quyết, xử lý những công việc hằng ngày ở cơ sở, nên việc cập nhật kiến thức thường xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới và việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Do vậy, việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2016 là hết sức cần thiết.

Đến dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là một kênh thông tin rất quan trọng và bổ ích, giúp các đồng chí cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó hoặc còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng

Các học viên tham gia lớp học đã được nghiên cứu và học tập 09 chuyên đề, trong đó có 03 chuyên đề về lý luận, 06 chuyên đề gắn với thực tiễn, đều là những nội dung rất quan trọng, vừa cung cấp kiến thức cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra. Kết thúc khóa học, căn cứ các chuyên đề đã nghiên cứu, các học viên viết bài thu hoạch theo đề tài mở. Lớp bồi dưỡng đã giúp các đồng chí cán bộ chủ trì cơ sở kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thiết thực phục vụ công tác tốt hơn trong thời gian tới. 

Nguyễn Thị Thanh Hồng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc