Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4 năm 2017
EmailPrintAa
16:45 22/03/2017

Chiều 21/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4 năm 2017.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận hội nghị  

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên được nghe đồng chí Đậu Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố thời gian qua và công tác chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố gắn với kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,44%; giáo dục - đào tạo thuộc tốp đầu của tỉnh, khoa học và công nghệ từng bước phát triển, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ, chăm sóc trẻ em có chuyển biến rõ nét, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Năm 2016 có 04 phường (Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú và Nguyễn Du) đạt chuẩn đô thị văn minh, năm 2017 tiếp tục xây dựng các phường: Hà Huy Tập, Tân Giang, Văn Yên, Thạch Linh đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2016, xã Thạch Trung đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 4/6 xã (gồm: Thạch Hạ, Thạch Bình, Thạch Môn, Thạch Trung), xã Thạch Hưng phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2017, xã Thạch Đồng phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018. Thành phố đã và đang tập trung xây dựng đô thị loại II, đến nay đã đạt 45/59 tiêu chí. Trong thời gian tới, thành phố phấn đấu hoàn thành một số dự án trọng điểm về nâng cấp kết cấu hạ tầng, chnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.

Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nông thôn mới Hà Tĩnh tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương thuộc tốp đầu đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Hà Tĩnh phấn đấu nâng mức độ đạt chuẩn của tất cả các tiêu chí bình quân lên 1,2 lần; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã (cuối năm 2016 đạt 14,4 tiêu chí/xã), không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; 300 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm ít nhất 30 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, có ít nhất 200 vườn đạt chuẩn vườn mẫu.

Nhân dịp Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên còn được cung cấp thông tin về tình hoạt động, đóng góp của đội ngũ trí thức đối với tỉnh nhà và các thông tin thời sự về tình hình thế giới thời gian gần đây.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên căn cứ định hướng, tài liệu và thông tin được tiếp cận để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/72017); kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền góp phần khai thác các nguồn thu, khắc phục sự cố môi trường biển. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở, góp phần chuyển tải thông tin tài liệu đến nhân dân kịp thời; tiến hành tổng kết Chỉ thị 17, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc