Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
17:10 23/08/2016

Ngày 22/8/2016, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của các cơ quan đảng tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai một số nội dung trong thời gian tới. Dự họp có các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, các đồng chí đại diện thường trực các huyện, thành, thị ủy. Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

 

Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo
Công nghệ thông tin của các cơ quan đảng tỉnh Hà Tĩnh phát biểu kết luận

Theo báo cáo của Văn Phòng Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, thời gian qua, hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan đảng tỉnh Hà Tĩnh được quan tâm đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Trung ương Đảng và nhu cầu thực tiễn. Cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin được trang cấp đồng bộ từ cơ quan cấp ủy tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Các phần mềm dùng chung của các cơ quan đảng được chuyển giao, nâng cấp và tích hợp đầy đủ trên hệ thống mạng diện rộng của các cơ quan Đảng. Trang Thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh hoạt động có hiệu quả trên mạng Internet, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của một số cơ quan đảng tỉnh Hà Tĩnh và một số cán bộ còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở dữ liệu đã đầu tư, xây dựng; có lúc thực hiện việc cập nhật, gửi nhận văn bản chưa đúng quy định của Đảng. Văn bản, tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chưa thật sự phong phú, một số bài, ảnh chất lượng chưa cao…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, tạo bước đột phá trong nhận thức và hành động, coi công tác ứng dụng công nghệ thông tin là cách thức hữu hiệu góp phần đổi mới lề lối, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng cấp huyện do đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Trưởng ban. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng đáp ứng yêu cầu.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thành lập đoàn công tác, xây dựng kế hoạch kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bố trí nhân lực và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng.

Ban Điều hành Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chủ động khâu nối với các cơ quan, đơn vị để nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài; đồng thời cập nhật đầy đủ văn bản (không thuộc diện mật) của Tỉnh ủy phục vụ nhu cầu tra cứu của cán bộ, đảng viên và bạn đọc.

Đặng Quốc Việt

Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc